EPN

Programplaner og emneplaner

Programplanen for studieprogrammet ditt viser omfang i studiepoeng, målgruppe og opptakskrav, læringsutbytte, oppbygging, undervisnings- og eksamensformer med mer.
Søketjenesten feilet. Vennligst kontakt en administrator.