Droppe til innhold

Nyheter

Silurveien

Endringer i eksamen og oppgaveinnlevering

Ut vårsemesteret 2020 endres alle skoleeksamener og muntlige eksamener til enten hjemmeeksamen eller muntlig digital eksamen som tas hjemmefra. Dette er på grunn av usikkerhet knyttet til omfang og varighet av pandemien.

Det blir dermed ingen skoleeksamener på campus eller i Silurveien denne våren. Studentene vil få hjemmeeksamen, muntlig digital eksamen eller andre digitale vurderingsformer i stedet for skoleeksamen. Fakultetene arbeider nå på spreng for å endre eksamensform i de emnene dette gjelder. Du vil snarlig få informasjon om tid og vurderingsform for din eksamen.

Planlagte hjemmeeksamener

Alle planlagte hjemmeeksamener våren 2020 går som normalt.

Får jeg fullført utdanningen min?

Vi gjør det vi kan for at du som student skal få fullført utdanningen din uten forsinkelser.  Sisteårsstudenter blir prioritert.

Fravær på eksamen

Her finner du informasjon om hva du må gjøre dersom du er syk og ikke kan møte til eksamen https://student.oslomet.no/fraver-sykdom-trekk

Utvidet tid på eksamen

OsloMet vurderer å gi utvidet tid på noen eksamener. Fakultetet ditt bestemmer hvor mye utvidet tid og hvilke eksamener dette gjelder. Det vil bli lagt ut informasjon i Canvas eller på Studentweb dersom dette gjelder din eksamen.

Bachelor-, master- og semesteroppgaver

Det er fakultetet som avgjør om det skal gis utvidet tid på bachelor-, master- og semesteroppgaver. Følg med på informasjon i Canvas, Studentweb og på e-post.

Fakultetenes informasjonssider om Koronaviruset

Oppdateringslogg

  • Ingress oppdatert med presisering av hvilke eksamener det gjelder. 26. mars 2020
chatbot-portlet