Droppe til innhold

Nyheter

Fra velkomstseremonien i 2018.

Studentmedarbeider velkomstseremoni 2019

Vi søker en studentmedarbeider som skal være koordinator for velkomstseremonien 2019.

Stillingsutlysning: Studentmedarbeider til avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon 

Vi på OsloMet er opptatte av å gi alle nye studenter en god studiestart. En god studiestart binder de nye studentene sammen fra dag én og består av både faglig oppstart på studieprogrammene, en inkluderende fadderordning med varierte aktiviteter og felles velkomstarrangementer for alle studenter på OsloMet. Arbeidet med studiestart 2019 starter allerede nå, og i den forbindelse søker vi en studentmedarbeider som skal bidra til studiestartsarbeidet i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Om stillingen: 

Som koordinator for velkomstseremonien er du ansatt som studentmedarbeider på OsloMet i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (avd. SK). Hovedsakelig vil du ha ansvaret for alt det praktiske rundt velkomstseremonien til OsloMet under studiestart. Dette er en kompleks koordineringsjobb der du vil holde i de sentrale praktiske tingene rundt arrangementet. Du vil jobbe tett med studiestartskoordinator og bistå med hjelp i forkant, under og etter studiestart. Stillingen er lønnet på timesbasis og gir deg erfaring med prosjektkoordinering og arrangementsavvikling. Det har vært vanlig å jobbe ca. en dag i uka og mer i enkelte perioder. Man bestemmer i stor grad selv hvordan man vil fordele timene utenom forhåndsbestemte møter.

Tiltredelse er januar 2019 med noen oppstartsmøter før jul.

Arbeidsoppgaver: 

 • Koordinere arbeidet med velkomstseremoniens form og innhold
 • Holde kontakt med sentrale samarbeidspartnere (kommune, politi, media)
 • Søke om tillatelser og innhente tilbud på tjenester
 • Booke og bestille praktiske ting (scene, lyd, busser, underholdning)
 • Praktisk gjennomføring av velkomstseremonien, opprigg og nedrigg
 • Hjelpe til under de andre fellesarrangementene under studiestart
 • Evaluering og etterarbeid

Ønsket bakgrunn:

 • Du er for tiden student ved OsloMet
 • Du har erfaring med koordinering og gjennomføring av arrangementer
 • Du har erfaring med booking og bestilling av praktiske ting
 • Du opptrer profesjonelt i kontakt med andre og samarbeider godt
 • Du jobber strukturert, selvstendig og effektivt
 • Du har evnen til å holde kontroll når det skjer flere ting på en gang

Søknadsfrist er 23. november kl. 23.59

Send inn din cv og søknad! 

Spørsmål? Ta kontakt med studiestartskoordinator Marte Raknerud Hoel. 

Omfang: Inntil 15 timer i uka (37,5%)

Vilkår: Timelønn på lønnstrinn 32