Droppe til innhold

Nyheter

Interessert i en mini-jobb?

Interessert i en mini-jobb?

Bli med å evaluere Universitetsbibliotekets nettbaserte Startpakka i oppgaveskriving!

Evalueringsjobben tar 12 timer sammenlagt, med lønnstrinn 26, og skal utføres i løpet av februar og mars.

Startpakka i oppgaveskriving er en digital læringsressurs hvor studenter kan slå opp på det de lurer på om oppgaveskriving. Den har i skrivende stund 3718 brukere. Vi ønsker å evaluere delene om skriving, litteratursøk, kildebruk og kildekritikk. Du trenger ikke ha kjennskap til Startpakka fra før.

Evalueringen vil foregå på følgende måte:

  • Informasjonsmøte 17.2. kl. 15-16.
  • I perioden 17.2. – 2.3. ser dere gjennom nevnte deler i Startpakka og besvarer et spørreskjema (totalt 8 t arbeid).
  • Evalueringsmøter i gruppe 9. og 11. mars kl. 15-16.30.

For å kunne være med på evalueringen må du kunne delta på alle tre møtene.

Vi ønsker 15 studenter totalt, hvor alle fakulteter og årstrinn, samt videreutdanninger er representert.

Er du interessert eller har spørsmål, skriv en mail til grethe.moen-johansen@oslomet.no og informer om følgende:

Navn, alder, hvilken utdanning ved OsloMet du tar og hvilket årstrinn du går på. Har du utdanning fra andre steder enn OsloMet, skriver du hva det er.

Søknadsfrist: torsdag 6. februar 2020

chatbot-portlet