Droppe til innhold

Hva skjer

Utstilling: Kunst og vitenskap

Å være en god lærer er en kunst!

Sted : Biblioteket P48

I boka "Lærerpraksis og pedagogisk teori" søker forfatterne å formidle denne kunsten gjennom ord og bilder fra møter med gode lærere: En vitenskapelig fremstilling av lærerkunsten.

Utstillingen viser originalbilder fra boka, laget av Trine Sofie Dybvikstrand.

Bildene vises i biblioteket under Studer-Smart uka (uke 42) og utstillingen står til 12. november.

Forfatterne:
Trine Sofie Dybvikstrand: Høgskolelektor i kunst og håndverk ved Høgskolen i Østfold
Hilde Sofie Fjeld: Førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold
Knut Ove Æsøy: Førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved OsloMet

chatbot-portlet