Si ifra! | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Si ifra !

Si ifra !

OsloMet skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra!

Vi har flere kontaktpunkter for deg som enten ønsker å si ifra om noe, men som ikke vet hvor du skal henvende deg, eller deg som allerede har sagt ifra om noe, men som opplever at du ikke er hørt.

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Ikke send sensitiv informasjon på e-post, men be da heller om et møte. Du kan dessverre ikke si ifra anonymt, men ta gjerne kontakt med Studentombudet hvis du ønsker å ta opp noe anonymt.


Vil du si ifra om luftkvalitet, temperaturen, renhold eller at det mangler en lyspære? Send e-post om fysisk læringsmiljø.


Vil du si ifra om læringsmiljø, miljøet i klassen din, trøbbel med en lærer, servicen du har opplevd eller andre forhold som påvirker deg i studiesituasjonen? Send e-post om forhold relatert til psykososialt læringsmiljø.

Psykososialt læringsmiljø

OsloMet skal ivareta studentenes helse, miljø og sikkerhet. Dersom du eller noen av dine medstudenter skulle oppleve uønskede hendelser i en eller annen form, har vi samlet relevant informasjon til deg her.

Uønskede hendelser (HMS)

Har du spørsmål knyttet til emneevalueringer eller studentundersøkelser? Da kan du gjerne sende oss en e-post angående dette.

Evalueringer og undersøkelser

Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering ber vi deg lese her.

Trakassering og seksuell trakassering

Ressurser

Ressurser

Kontakt

Kontakt

Finner du ikke passende kontaktpunkt her? Finn kontaktinformasjon på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Url :
Kontakt oss