Droppe til innhold

Si ifra!

OsloMet skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra!

Vi har flere kontaktpunkter for deg som enten ønsker å si ifra om noe, men som ikke vet hvor du skal henvende deg, eller deg som allerede har sagt ifra om noe, men som opplever at du ikke er hørt.

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Ikke send sensitiv informasjon på e-post, men be da heller om et møte. Du kan dessverre ikke si ifra anonymt, men ta gjerne kontakt med Studentombudet hvis du ønsker å ta opp noe anonymt.

 

Vil du si ifra om luftkvalitet, temperaturen, renhold eller at det mangler en lyspære? Send epost om fysisk læringsmiljø.

Fysisk læringsmiljø

 

Vil du si ifra om læringsmiljø, miljøet i klassen din, trøbbel med en lærer, servicen du har opplevd eller andre forhold som påvirker deg i studiesituasjonen? Send epost om forhold relatert til psykososilt læringsmiljø.

Psykososialt læringsmiljø

 

OsloMet skal ivareta studentenes helse, miljø og sikkerhet. Dersom du eller noen av dine medstudenter skulle oppleve uønskede hendelser i en eller annen form, har vi samlet relevant informasjon til deg her.

Uønskede hendelser (HMS)

 

Har du spørsmål knyttet til emne- og studieevalueringene dine eller de nasjonale evalueringene? Da kan du gjerne sende oss en epost angående faste evalueringer ved OsloMet.

Faste evalueringer

 

Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering ber vi deg lese her.

Seksuell trakassering
 

Kontakt

Finner du ikke passende kontaktpunkt her? Finn kontaktinformasjon på vår nettside.

Ressurser

chatbot-portlet