Faste evalueringer | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Evalueringer og undersøkelser

Evalueringer og undersøkelser

Universitetet gjennomfører egne evalueringer og studentundersøkelser. I tillegg gjennomføres det nasjonale studentundersøkelser som OsloMet er en del av.

Si ifra via OsloMets evalueringer og undersøkelser

Om undervisning og veiledning

  • Emneevalueringer gjennomføres underveis eller ved slutten av hvert emne.
  • Du kan også kontakte studenttillitsvalgt og sammen gå i dialog med foreleser/veileder dersom du har spørsmål rundt hvordan dette gjøres eller hvordan resultatet følges opp.

Om studieprogrammet ditt

  • Nasjonal spørreundersøkelse (Studiebarometeret) gjennomføres hvert år i oktober for 2. årsstudenter på bachelor- og masterstudier.
  • OsloMet sender ut spørreundersøkelse ved slutten av vårsemesteret for sisteårsstudenter på bachelor- og masterstudier, samt fireårige lærerutdanninger.

Om mottakelsen av deg som ny student

  • OsloMet sender ut spørreundersøkelse til alle nye bachelorstudenter i første semester.

Om studiets relevans i arbeidslivet

  • Etter at du har fullført utdanningen din ved OsloMet, vil du motta en såkalt kandidatundersøkelse som omhandler utdanningens relevans i arbeidslivet.