Studentstøtte

Finn informasjon om velferdstilbud, støttetjenester og andre tilbud på OsloMet.

Nyttig om studentstøtte

Nyttig om studentstøtte

  1. Velferdstilbud

  2. Gründergarasjen

    Har du en god ide? Er du ivrig etter å realisere den og bygge en bedrift rundt den? Vil du beholde de juridiske rettighetene til ideen din? Søk om plass i Gründergarasjen!

  3. Tildelingskriterier for aktivitetsmidler

    OsloMet bevilger og fordeler aktivitetsmidler en gang i året. Aktivitetsmidlene skal blant annet stimulere til faglig og sosial aktivitet ved siden av studiene. Finn mer informasjon og søk om aktivitetsmidler her.