Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Student politics

Student politics

You have the opportunity to influence decisions that may affect your everyday life as a student. Use this opportunity!

Informasjon til foreninger og studentorgan ved OsloMet om korona våren 2021
I tråd med smittevernstiltak fra Regjeringen og Oslo kommune er innendørs arrangementer ikke tillatt. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres så lenge smittevern opprettholdes. Psykososiale aktiviteter skal prioriteres ved OsloMet. Har du spørsmål eller innspill rettes disse til:

  • Informasjon til foreninger og studentorgan ved OsloMet om korona våren 2021

    I tråd med smittevernstiltak fra Regjeringen og Oslo kommune er innendørs arrangementer ikke tillatt. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres så lenge smittevern opprettholdes. Psykososiale aktiviteter skal prioriteres ved OsloMet. Har du spørsmål eller innspill rettes disse til:

    Studentorgan: kristez@oslomet.no
    Studentforeninger: beated@oslomet.no

Get involved!