Skip to Content

News

Bilde fra foredraget

Marco Magni fortalte om hvordan Giucchiardini & Magni har brukt sin rike erfaring i å tegne det nye Nasjonalmuseets samlingsutstilling. Foto: Olav-Johan Øye.

Møtte verdensledende arkitektkontor

Giucchiardini & Magni har tegnet det nye Nasjonalmuseets samlingsutstilling. Masterstudentene på produktdesign fikk en smugkikk på dette spennende arbeidet.

Programmet «Aesthetic Lab» for masterstudentene på Institutt for produktdesign har i år hatt utstillingsdesign som tema.

Et av innslagene var et møte med det italienske arkitektkontoret Giucchiardini & Magni, som har tegnet det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs samlingsutstilling. De er blant verdens ledende når det gjelder museumsutstillinger.

– Vi fikk en to timers orientering av lederen, Marco Magni, oppsummerer professor Astrid Skjerven.

– Det var en unik anledning til få en «sneak peek» på dette store, spennende og svært kompliserte prosjektet.

– Vi har uten tvil mye å glede oss til når museet åpner dørene i 2020, sier Astrid Skjerven.

Kulturarv i museum og utstillinger

Giucchiardini & Magni har vært involvert i kulturarvprosjekter innen arkitektur, arkitektonisk restaurering, utstillingsdesign og interiørdesign siden 1990.

De har realisert mer enn førti museum og seksti tidsavgrensede utstillinger fra arkeologi til samtidskunst, industridesign til klassisk kunst, og etnografi til mote.

De har jobbet med fremragende kunst fra ulike tidsepoker, og har som mål å etablere dialog som kan gi rom for nye tolkninger av de originale verkene og kontekstene de går inn i.

Med seg har de erfaringer og kunnskaper som i tillegg til arkitektur er hentet fra kunst, scenografi, fotografi og andre tverrfaglige disipliner.

Marco Magni ga eksempler på arbeidet deres med ulike museum og utstillinger.

Blant de museene de har jobbet med er Bibliotèque, Galeries, Musée Richelieu i Paris, France, Pisa Cathedral Museum i Pisa, Tekfur Palace i Istanbul, Florence Cathedral Museum i Firenze, Gülhane Museum in Topkapı Palace i Istanbul, New Egyptian Wing i Naples Archeological Museum, i Napoli, Pretorio Palace Museum i Prato, Civic Museums in Pio Palace i Carpi, Galileo Museum, Firenze, og Textile Museum i Prato.

Utstillingsdesign med ulike faglige impulser

Gjennom årene har de fått mye innsikt i utstillingsarkitektur og design. Utforsking har vært det ledende prinsippet, og i nye prosjekter drar de nytte av erfaringene de har fått fra scenografi, fotografi og “general arts”.

Blant utstillingene de har involvert i er Michelangelo’s Youth på Palazzo Vecchio i Florence, Giotto” på Accademia Gallery i Firenze, On Holy Ground på det kongelige palasset i Milano, The Living Marbles. Gian Lorenzo Bernini på Bargello National Museum i Firenze, The Tsar style på Textile Museum i Prato, og The Treasure of St. Gennaro på Sciarra Palace i Roma.

Giucchiardini & Magni har utviklet idéene gjennom å konstruere nye bygninger og i restaureringsprosjekter.

Dette legger de vekt på i Nasjonalmuseet

I arbeidet med nye Nasjonalmuseet har de tatt i bruk sin rike erfaring, og i møtet med studentene og ansatte på produktdesign gjorde Marco Magni rede for hva de legger vekt på i sitt arbeid i det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Her dreier det seg blant annet tolking av den nye arkitekturen til museet, tolking av mening og verdier ved kunstverkene som stilles ut, forståelse av hva som må til for å ta vare på gjenstandene, og å være kreativ i forhold til formålet med å vise fram gjenstandene.

De legger også vekt på fortolkende variasjoner av lysdesign, og variere designet for å hjelpe den besøkende sin opplevelse.

Fleksibilitet i designløsninger for å kunne introdusere endringer i årenes løp, ulike nivå av språk for å møte ulike nivå av kommunikasjon, og utforsking av ulike redskaper for levendegjøring og multimediainteraksjon er også viktig.

At det skal være fullt tilgjengelig og lett tilgjengelig for alle, og at det bør tas hensyn til utdanningsmål og didaktiske program er også med blant vurderingene. Det er også ergonomi, komfort, innovativ design for rekreasjon, sosiale soner og fasiliteter, kvaliteten på utendørsdesign, og ha plass for utendørs og innendørs events.

Interessant for masterstudentene

– Dette var absolutt interessant i forhold til vår masterutstilling, hvordan man stiller ut på museer i forhold til hvordan vi presenterer våre produkter, sier masterstudent Tobias Berg Johannessen.

Overrakte spiseredskaper til museets samlinger

Etter foredraget med Marco Magni fikk seniorkurator ved Nasjonalmuseet, dr. Denise Hagströmer, overrakt en gave fra

Instituttet for produktdesign til museets samlinger: Et sett spiseredskaper, «Lento», av designer James Duncan Lowley.

Designeren med masterutdanning fra OsloMet fikk for noen uker siden «Nykommerprisen» under et arrangement på Dog A.

Hagströmer var sentral i å få i stand møtet mellom produktdesign og det italienske arkitektkontoret.