Studentombudet | Studentstøtte - Student

Studentombudet

Studentombudet

Studentombudet er et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student.

Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. For eksempel hvis du har spørsmål om inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø, fuskesaker eller skikkethetsaker. Ingen sak er for stor eller for liten.

Ombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Studentombudets virke skal styres av disse fire verdiene:

 1. Uavhengig
 2. Konfidensiell
 3. Uformell
 4. Nøytral

Les mer om studentombudet ved OsloMet (uni.oslomet.no)

Når bør du gå til studentombudet?

 • Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i forbindelse med studiesituasjonen.
 • Hvis du ønsker å snakke fortrolig om en situasjon som har oppstått i forbindelse med studiet.
 • Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen på universitetet.
 • Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller prosedyrer som gjelder for din sak.
 • Hvis du ønsker å vite hvilke ressurser eller alternativer som er tilgjengelige.
 • Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan klage på et vedtak eller hjelp i forbindelse med en pågående klagesak.
 • Hvis du føler at en prosedyre eller praksis på OsloMet ikke blir fulgt på riktig måte.
 • Hvis du ikke er sikker på hvor du skal henvende deg for å få hjelp.

Kontakt studentombudet

Kontakt studentombudet på e-post, studentombudet@oslomet.no