Læringsmiljøutvalget | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven §4-3

Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever

 • At klasserom, auditorier, toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold).
 • At tilgang på datautstyret er utilfredsstillende.
 • Å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet.
 • Sen saksbehandling eller dårlig studentservice.
 • At du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres.
 • Andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt.

Studentrepresentanter

LMU-håndbok for studentrepresentanter

I perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

 • Elsa Kuvene Skaret (LUI)
 • Thomas Finnøy Trouiller (LUI)
 • Corina Blondina Emerietta Matheuwezen (LUI)
 • Eskil Uggen (LUI)
 • Leah Carys Wilce (TKD)
 • Mats Ugland (TKD)

Studenter som er varamedlemmer:

 • Hai Wei Shen (TKD), 1. vara
 • Bryan Tim Johnson (SAM), 2. vara

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2020/21 ledes utvalget av en ansatt. Avdeling for utdanning innehar sekretærfunksjonen i utvalget v/ Merete Helle

Tilsatte som er medlemmer

I perioden 1. august  2019 til 31.juli 2023

 • Nina Waaler, prorektor for utdanning
 • Asbjørn Seim, direktør divisjon for digitalisering og infrastruktur
 • Solfrid Tandberg Øhrn, studieleder LUI
 • Kari Hjerpaasen, studieleder HV
 • Eva Marie Ballo, seniorrådgiver avdeling for utdanning
 • Julie Backer, seksjonssjef avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Personlige varamedlemmer for tilsatte:

 • Lars Egeland, direktør for Universitetsbiblioteket
 • Mariann Hole, eiendomsdirektør
 • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis LUI
 • Kaare Magne Nielsen, instituttleder HV
 • Inger-Helen Olsen, rådgiver avdeling for utdanning
 • Tonje Dahlback, rådgiver avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget:

 • Trond Trondsen, direktør (SiO Helse og Rådgivning)
 • Beate Thandiwe Dessingthon  (Studentlivkoordinator)
 • Karin L. Bakke, (Avdeling for HR)

Referater og årsrapporter

Referater fra LMUs møter finner du her

Siste årsrapport for LMUs arbeid finner du her

Aktivitetsplan

LMUs aktivitetsplan for perioden 2019-2022

Kontakt LMU

Kontakt LMU