Droppe til innhold

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven §4-3

Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever

 • At klasserom, auditorier, toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold).
 • At tilgang på datautstyret er utilfredsstillende.
 • Å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet.
 • Sen saksbehandling eller dårlig studentservice.
 • At du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres.
 • Andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt.

Studentrepresentanter

I perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020

 • Vilde Henningsgård (HV)
 • Haranni Umakanthan (HV)
 • HaiWei Shen (TKD)
 • Elsa Kuvene Skaret (LUI)
 • Eskil Uggen (LUI)

Studenter som er varamedlemmer:

 • Anna Rebekka Løvmo (LUI)

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2019/20 ledes utvalget av en ansatt. Avdeling for utdanning innehar sekretærfunksjonen i utvalget v/ Merete Helle

Tilsatte som er medlemmer

I perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.

 • Egil Trømborg (TKD)
 • Pierre Wijnen (RI)
 • Anne-Berit Gregersen (Universitetsbiblioteket)
 • Majken Solberg (TKD)
 • Anne Berit Walter (HF)
 • Ingrid Stensland (SK)

Personlige varamedlemmer for tilsatte:

 • Sarah J. Paulson (LUI)
 • Christian Trampe-Ewert (RI)
 • Ingunn Nilsen (Studieverkstedet)
 • Torgrim Eggen (TKD)
 • Lise Kleppe (SAM)
 • Erik Stewart (SK)

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget:

 • Trond Trondsen (SiO)
 • Ingerid Wefring (HMS-enheten)
 • Beate Dessingthon (Studentlivkoordinator)

Referater og årsrapporter

Referater og årsrapporter for Læringsmiljøutvalget

Handlingsplan

LMUs handlingsplan for perioden 2016-2018

 

Kontakt LMU

Lurer du på noe angående Læringsmiljøutvalget (LMU)?

chatbot-portlet