Læringsmiljøutvalget | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven §4-3

Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever

 • At klasserom, auditorier, toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold).
 • At tilgang på datautstyret er utilfredsstillende.
 • Å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet.
 • Sen saksbehandling eller dårlig studentservice.
 • At du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres.
 • Andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt.

Studentrepresentanter

LMU-håndbok for studentrepresentanter

I perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

 • Mats Ugland (TKD, læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget)
 • Henriette Bøe (HV)
 • Hai Wei Shen (TKD)
 • Hasan Ali (HV)
 • Amalie Fadler Opdal (TKD)

Studenter som er varamedlemmer i rekkefølge:

 • Studentparlamentets arbeidsutvalg supplerer listen med nye varamedlemmer

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2022/22 ledes utvalget av prorektor Silje Bringsrud Fekjær. Mats Ugland er nestleder. Avdeling for utdanning innehar sekretærfunksjonen i utvalget, representert ved Kyrre Goksøyr.

Tilsatte som er medlemmer

I perioden 1. august  2019 til 31. juli 2023

 • Silje Bringsrud Fekjær, fungerende prorektor for utdanning
 • Line Haugen, fungerende direktør divisjon for organisasjon og infrastruktur
 • Dragana Surkalovic, studieleder LUI
 • Kari Hjerpaasen, studieleder HV
 • Eva Marie Ballo, seniorrådgiver avdeling for utdanning
 • Julie Backer, seksjonssjef avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Personlige varamedlemmer for tilsatte:

 • Hege Undem Store, konstituert bibliotekdirektør
 • Mariann Hole, eiendomsdirektør
 • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis LUI
 • Kaare Magne Nielsen, instituttleder HV
 • Inger-Helen Olsen, rådgiver avdeling for utdanning
 • Tonje Dahlback, rådgiver avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget:

 • Trond Trondsen, direktør (SiO Helse og Rådgivning)
 • Beate Thandiwe Dessingthon  (Studentlivkoordinator)
 • Karin L. Bakke, (Avdeling for HR)

Referater og årsrapporter

Referater fra LMUs møter finner du her

Siste årsrapport for LMUs arbeid finner du her

Aktivitetsplan

LMUs aktivitetsplan for perioden 2019-2022

Kontakt LMU

Kontakt LMU