Droppe til innhold

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven §4-3

Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever

 • At klasserom, auditorier, toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold).
 • At tilgang på datautstyret er utilfredsstillende.
 • Å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet.
 • Sen saksbehandling eller dårlig studentservice.
 • At du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres.
 • Andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt.

Studentrepresentanter

I perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020

 • Vilde Henningsgård (HV)
 • Haranni Umakanthan (HV)
 • HaiWei Shen (TKD)
 • Elsa Kuvene Skaret (LUI)
 • Eskil Uggen (LUI)

Studenter som er varamedlemmer:

 • Anna Rebekka Løvmo (LUI)

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2019/20 ledes utvalget av en ansatt. Avdeling for utdanning innehar sekretærfunksjonen i utvalget v/ Merete Helle

Tilsatte som er medlemmer

I perioden 1. august  2019 til 31.juli 2023

 • Nina Waaler, prorektor for utdanning
 • Asbjørn Seim, direktør divisjon for digitalisering og infrastruktur
 • Steinar Brattenborg, studieleder LUI
 • Kari Hjerpaasen, studieleder HV
 • Eva Marie Ballo, seniorrådgiver avdeling for utdanning
 • Lars Hilland, teamleder avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Personlige varamedlemmer for tilsatte:

 • Lars Egeland, direktør for Universitetsbiblioteket
 • Mariann Hole, eiendomsdirektør
 • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis LUI
 • Kaare Magne Nielsen, instituttleder HV
 • Inger-Helen Olsen, rådgiver avdeling for utdanning
 • Ellen Solberg, rådgiver avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget:

 • Trond Trondsen, direktør (SiO Helse og Rådgivning)
 • Ingerid Wefring, seniorrådgiver (HMS-enheten)
 • Anne Bolstad Skålid (Studentlivkoordinator)

Referater og årsrapporter

Referater fra LMUs møter finner du her

Siste årsrapport for LMUs arbeid finner du her

Aktivitetsplan

LMUs aktivitetsplan for perioden 2019-2022

 

Kontakt LMU

Lurer du på noe angående Læringsmiljøutvalget (LMU)?

chatbot-portlet