Læringsmiljøutvalget | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven §4-3

Temaer LMU fokuserer på i 2022/2023

I undervisningsåret 2022/2023 har LMU valgt å fokusere spesielt på temaene:

 • Studenttilhørighet og lokaler
 • Kommunikasjon med og mellom studenter
 • Studenttillitsvalgte

Studentrepresentanter

LMU-håndbok for studentrepresentanter

I perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

 • Mats Ugland (TKD, læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget)
 • Henriette Bøe (HV)
 • Hai Wei Shen (TKD)
 • Hasan Ali (HV)
 • Amalie Fadler Opdal (TKD)

Studenter som er varamedlemmer i rekkefølge

Studentparlamentets arbeidsutvalg supplerer listen med nye varamedlemmer

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2022/23 ledes utvalget av prorektor Silje Fekjær. Mats Ugland er nestleder. Avdeling for utdanning innehar sekretærfunksjonen i utvalget, representert ved Kyrre Goksøyr.

Tilsatte som er medlemmer

I perioden1. august 2019 til 31. juli 2023

 • Silje Fekjær, fungerende prorektor for utdanning
 • Vigdis By Kampenes, direktør for organisasjon og infrastruktur
 • Dragana Surkalovic, studieleder LUI
 • Kari Hjerpaasen, studieleder HV
 • Eva Marie Ballo, seniorrådgiver avdeling for utdanning
 • Julie Backer, seksjonssjef avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Personlige varamedlemmer for tilsatte

 • Hege Undem Store, konstituert bibliotekdirektør
 • Mariann Hole, eiendomsdirektør
 • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis LUI
 • Kaare Magne Nielsen, instituttleder HV
 • Inger-Helen Olsen, rådgiver avdeling for utdanning
 • Lars Hilland, seniorrådgiver avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget

 • Trond Trondsen, direktør SiO Helse og Rådgivning
 • Hedda Eline Rand, studentlivkoordinator
 • Karin L. Bakke, avdeling for HR

Referater og årsrapporter

Kontakt LMU

Kontakt LMU