Læringsmiljøutvalget | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven § 4-3 (lovdata.no)

Temaer LMU fokuserer på

I undervisningsåret 2023/2024 har LMU valgt å fokusere spesielt på temaene:

 • Studenttilhørighet og lokaler
 • Kommunikasjon med og mellom studenter
 • Psykisk helse og psykososialt læringsmiljø

Studentrepresentanter

LMU-håndbok (universell.no)

I perioden september 2023 til juli 2024

 • Bendik Kaurin Evertsen (Læringsmiljø og internansvarlig i arbeidsutvalget)
 • Marianne Lien
 • Hasan Ali
 • Hanne Louise Samuelsen
 • Milly Meyer

Studenter som er varamedlemmer i rekkefølge

Studentparlamentets arbeidsutvalg supplerer listen med nye varamedlemmer

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2023/24 ledes utvalget av Bendik Kaurin Evertsen. Silje Fekjær er nestleder. Avdeling for utdanning innehar sekretærfunksjonen i utvalget, representert ved Kyrre Goksøyr.

Tilsatte som er medlemmer

I perioden september 2023 til juli 2025

 • Silje Fekjær, prorektor for utdanning
 • Vigdis By Kampenes, direktør for organisasjon og infrastruktur
 • Anders Graver Knudsen, programansvarleg for journalistikkutdanning ved SAM
 • Tollak Landa, rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering ved TKD 
 • Vibeke Seland Ramm, leder arbeidet med studentmiljø Kjeller, seniorrådgiver Avdeling for utdanning
 • Gry Bettina Moxnes, seksjonssjef for Biblioteket Pilestredet

Personlige varamedlemmer for tilsatte

 • Håkon Solberg, direktør for utdanning
 • Mariann Hole, eigedomsdirektør
 • Kari Hjerpaasen, studieleder ved HV
 • Silje Anette Holmen, seniorkonsulent i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering ved LUI
 • Michelle Storakeren, kvalitetsrådgiver i Avdeling for utdanning
 • Julie Backer, seksjonssjef i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget

 • Trond Trondsen, direktør SiO Helse og Rådgivning
 • Beate T. Dessingthon, studentlivskoordinator
 • Rebekka Midgaard, studentombud

Referater og årsrapporter

Kontakt LMU

Kontakt LMU