Studentpresten | Studentstøtte - Student

Studentpresten

Studentpresten

Når livet blir for stort eller for lite kan det være godt å ha noen å snakke med.

Siri M. Magnusen er studentprest ved OsloMet.

 Siri M. Magnusen er studentprest ved OsloMet

Samtale

Studentpresten er tilgjengelig for alle studenter ved universitetet. Uavhengig av livssyn eller religiøs tilhørighet kan du ta kontakt. Stikk innom kontoret (rom A115) på Studenttorget i Pilestredet 52 , eller gjør en avtale på e-post eller telefon. Studentpresten har tid og taushetsplikt.

Til studentprestekontoret kan du komme med alt som hører livet til. Enten det handler om utfordringer i studiehverdagen, tanker om vennskap og kjærlighet, dele tro eller snakke om tvil. Det er den som kommer som bestemmer hva det skal snakkes om. Ingenting er for stort eller for lite til å ta med inn i samtalen.

Studentpresten er ansatt av Den norske kirke for å være en ressurs for studenter. Ved alle større læresteder i Norge er det tilbud om studentprest.

Tro- og livssynsmangfold

Studentene ved OsloMet utgjør et stort mangfold, også når det kommer til tro og livssyn. Dette ser vi på som en ressurs! OsloMet ønsker å tilrettelegge for dette mangfoldet, blant annet ved å tilby stillerom og bønnerom på campus. Studentpresten leder et brukerutvalg som er etablert for disse rommene.

Et par ganger i semesteret inviterer studentpresten til tro- og livssynsdialog. Et åpent sted hvor en kan lære seg selv og andre bedre å kjenne.

Sorggruppe

Sorggruppe er et tilbud til studenter som har opplevd dødsfall i nærmeste familie eller vennekrets.

I gruppesamlingene kan man snakke med hverandre om erfaringer knyttet til det å miste noen, dele hendelser, minner, tanker og følelser.

Sorg er ikke en sykdom, men en naturlig og sunn reaksjon hos den som har mistet noen som sto dem nær. Mennesker i sorg reagerer ulikt, og det er viktig å gi rom for ulike følelser. Sorg tar tid, men det er ikke alltid like lett å gi seg denne tiden. Krav til studieprogresjon kan bli en merbelastning i sorgen. Det kan også være vanskelig å finne medstudenter å dele sorgen med. En sorggruppe kan være et slikt sted hvor sorgen kan få plass og oppmerksomhet. Ta kontakt dersom du har behov for å vite mer eller ønsker å delta i sorggruppe.

Når en student dør

Studenter i likhet med andre kan rammes av sykdom, ulykke og dødsfall.

Når en student dør, vil forskjellige behov dukke opp blant de som sto studenten nær. Foreldre vil kanskje besøke lærestedet, samt treffe noen som kjente den de har mistet. Medstudenter og venner vil kanskje samles for å dele minner og savn.

Administrasjonen ved universitetet vil, så langt det er mulig, følge opp slike ønsker fra familie, venner og medstudenter til den som dør. Ta kontakt med fakultetet hvis du har behov for det når en student du kjenner har gått bort.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du henvende deg til studentprest, psykolog, rådgiver, eller studieveileder. Ved OsloMet er det nedsatt en ressursgruppe i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) som trer i kraft når en student har gått bort.

Kontakt oss for mer informasjon.

Eksterne lenker

Kontakt Studentpresten

Kontakt Studentpresten