Studentpresten | Studentstøtte - Student

Studentpresten

Studentpresten

Studentpresten er et tilbud til alle studenter uavhengig av bakgrunn, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller religiøs overbevisning. Studentpresten har taushetsplikt.

Siri M. Magnusen, studentprest ved OsloMet.

 Siri M. Magnusen er studentprest ved OsloMet

 • Samtale

  Når livet ikke blir helt sånn som du hadde tenkt og du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med studentpresten.

  Du kan for eksempel snakke om tanker knyttet til:

  • bekymringer og nedstemthet 
  • utfordringer i vennskap og kjæresteforhold 
  • ensomhet 
  • meningen med livet 
  • eksamensstress og prestasjonsangst
  • seksualitet 
  • identitet
  • sorg eller krise.

  Uansett hva du står i, om du tror eller ikke, er vi her for å lytte til det du trenger å dele.

 • Sorggruppe

  Litt om sorg

  Sorg er ikke en sykdom, men en naturlig og sunn reaksjon hos den som har mistet noen som sto dem nær. Mennesker i sorg reagerer ulikt, med ulike følelser. Sorg tar tid, og kanskje er det ikke alltid like lett å gi seg selv denne tiden. Krav til studieprogresjon kan bli en merbelastning i sorgen, og noen ganger kan det være vanskelig å finne medstudenter å dele sorgen med. Da kan en sorggruppe være et sted hvor sorgen kan få plass og oppmerksomhet. 

  Sorggruppe

  Sorggruppe er et tilbud til studenter som har opplevd dødsfall i nærmeste familie eller vennekrets. I gruppesamlingene kan man snakke med hverandre om erfaringer knyttet til det å miste noen, dele hendelser, minner, tanker og følelser. Ta kontakt dersom du har behov for å vite mer eller ønsker å delta i sorggruppe.

 • Når en student dør

  Studenter kan i likhet med andre rammes av sykdom, ulykke og dødsfall. Studentpresten er en del av OsloMets ressursgruppe i forbindelse med dødsfall, og bistår i oppfølgingen av studenter og forberedelse og gjennomføring av minnesamling.

  Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med studentpresten eller SiO helse/rådgivning (sio.no).

 • Tilgjengelig på begge studiesteder

  Studentpresten har hovedkontor i Pilestredet 52, men er også på Kjeller. Ta kontakt, så avtaler vi tid og sted for en prat. 

 • Stillerom/Bønnerom

  OsloMet har stillerom/bønnerom på begge studiesteder.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon