Engelsk kurs: Introduksjon til litteratursøk

Hendelseskalender

Engelsk kurs: Introduksjon til litteratursøk

Får du for mange eller for få treff når du søker etter litteratur? Lær å søk smartere!

Dato/Tid

Sted

Zoom

Kurset gir deg en kort introduksjon til hvordan man forbereder gode søk, og en demonstrasjon av enkel søketeknikk i ulike databaser. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. 

Kurset strømmes via Zoom. Påmelding til kurset (oslomet.zoom.us). Etter registrering vil du automatisk motta en lenke til selve kurset. NB! Kurset fungerer ikke via nettleser, kun i Zoom-app.

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).