APA 7: Riktig kildebruk og referering

Hendelseskalender

APA 7: Riktig kildebruk og referering

Bli bedre til å henvise i tekst og sette opp referanselister korrekt – lær de grunnleggende prinsippene i APA-stilen.

Dato/Tid

Sted

Zoom

På dette kurset kan du lære om hvorfor du bruker og refererer til kilder, hvordan du unngår plagiat, samt hvordan du oppgir kilder i henhold til referansestilen APA 7.

Kurset strømmes via Zoom. Påmelding til kurset (oslomet.zoom.us). Etter registrering vil du automatisk motta en lenke til selve kurset. NB! Kurset fungerer ikke via nettleser, kun i Zoom-app. 

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).