Praksisinformasjon om videreutdanning i praktisk pedagogikk for fagskolen - Student

Praksisinformasjon for praktisk pedagogikk for fagskolen

Praksisinformasjon for praktisk pedagogikk for fagskolen

Nedenfor finner du administrativ praksisinformasjon for praktisk pedagogikk for fagskolen (PPF) del 1 og del 2.

Pedagogisk praksis PPF

Veiledet, variert og vurdert pedagogisk praksisopplæring er en sentral og obligatorisk del av dette studiet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Det forventes at partene leser og setter seg inn i det som gjøres tilgjengelig av informasjon om temaet. Det meste av informasjonen er felles, mens det som er spesifikt for partene er samlet i egne avsnitt med tilleggsinformasjon. Vær oppmerksom på at det under enkelte punkter er merknader som gjelder spesielt for PPF-studiet.

Snarveier til mest etterspurt informasjon:

Utfyllende informasjon finner du nedenfor. Klikk på aktuelle plusstegn for å se oversikt og påfølgende innhold.

Kan du ikke se trekkspillmenyen (A-D) nedenfor? Bytt til NO øverst på siden til høyre (du har mest sannsynlig engelsk nettsideversjon).

 • A. Felles informasjon for studenter, praksissteder og OsloMet-ansatte

  • A1. Studietilhørighet
  • A2. Smittevern/rettigheter og plikter/politiattest
  • A3. Nasjonale rammer/antall dager
  • A4. Universitetets rammer og retningslinjer
  • A5. Praksiskalender og praksisguide
  • A6. Praksisavtaler, utplassering/tilrettelegging og reise
  • A7. Tilstedeværelse og fravær fra praksisopplæringen/permisjon
  • A8. Tilbakemelding og klage på praksisopplæring
  • A9. Skikkethetsvurdering
  • A10. Vurdering
  • A11. Fare for ikke bestått praksis
  • A12. Bortvisning fra praksissted
  • A13. Øvrige relevante lenker
  • A14. Kontaktinformasjon

  Utfyllende innhold:

  A1. Studietilhørighet

  A2. Smittevern/rettigheter og plikter/politiattest

  Les om smittevern og andre Rettigheter og plikter i forbindelse med pedagogisk praksis.

  Merknad! Det kreves ikke politiattest for pedagogisk praksis i PPF-studiet. 

  A3. Nasjonale rammer/antall dager

  Begrepet praksisopplæring brukes om en planmessig opplæring som foregår i autentiske yrkessituasjoner under veiledning av en person med yrkesutdanning og yrkespraksis.

  PPF-studiet tilbyr to separate deler (del 1 og 2). Hver del består av to emner, og hvert emne inneholder 10 dager pedagogisk praksis. PPF-studenten skal dermed ha totalt 20 dager pedagogisk praksis per del i fagskolen.

  Merknad! Det er ingen nasjonale rammer for PPF-studiet. 

  A4. Universitetets rammer og retningslinjer

  Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU), gjennomføres praksis i videregående opplæring oftest helt eller delvis individuelt, mens praksis i ungdomstrinn oftest gjennomføres i grupper på inntil fire studenter så langt det lar seg gjøre.

  Merk! Retningslinjer for praksisopplæring ved YLU er generelle og er utarbeidet med tanke på andre studier med praksis som tilbys på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og er ikke skreddersydd for PPF-studiet. Pkt. 3 i disse retningslinjene har følgende tilleggsinformasjon for PPF-studiet: egen arbeidsplass eller annet egnet praksissted skal benyttes som arena for læring og pedagogisk praksis, og det skal i forkant inngås en bindende avtale om praksisopplæring mellom universitetet og praksisstedet.  

  Les mer om universitetets rammer og retningslinjer

  A5. Praksiskalender og praksisguide

  Se praksiskalenderen som viser tidspunkt og omfang per studieår.

  Se praksisguiden for studiet som bl. a. gir en oversikt over innhold i de ulike praksisperiodene samt utfyllende beskrivelse om forventet dokumentasjon, veiledning, vurdering, etc. Om vurdering, se pkt. A10 nedenfor.

  Lenke til praksisguide:

  Lenker til øvrige dokumenter:

  A6. Praksisavtaler, utplassering/tilrettelegging og reise

  Les om praksisavtaler, tildeling av praksisplasser, tilrettelegging og reise

  Merknad! For PPF-studiet skal egen arbeidsplass eller annet egnet praksissted benyttes som arena for læring og pedagogisk praksis, og det skal i forkant inngås en bindende avtale om praksisopplæring mellom universitetet og praksisstedet.  

  A7. Tilstedeværelse og fravær fra praksisopplæringen/permisjon

  Les om tilstedeværelse og fravær i praksisopplæringen, inkludert permisjon.

  A8. Tilbakemelding og klage på praksisopplæring

  Les om Tilbakemelding og klage på praksisopplæringen, inkludert bytte av praksisplass

  A9. Skikkethetsvurdering

  Les om Skikkethetsvurdering.

  A10. Vurdering

  I h. t. studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 7, skal studentenes praksisperioder fortløpende vurderes av praksislærer via periodens vurderingsskjema. Vurderingsuttrykket er Bestått/Ikke bestått. Hver praksisperiode må gjennomføres og bestås før studenten kan ta hovedeksamen i gjeldende emne og gå videre i studiet.

  Praksislærer skal gi studenten midtveisvurdering og sluttvurdering (se punkter nedenfor).

  Praksislærer skal varsle der det er fare for ikke bestått praksis (se pkt. A11).

  Dette er i h. t. universitetets forskrift om studier og eksamen § 8 (klikk for å komme til forskriften).

  Vurderingskriterier for praksisgjennomføring står beskrevet i gjeldende praksisguide og er gjengitt i gjeldende vurderingsskjema.

  • Midtveisvurdering: Praksislærer skal gi studenten en midtveisvurdering når studenten har gjennomført halvparten av periodens praksisdager. En oppsummering føres inn i vurderingsskjemaet og følger sluttvurderingen. 

  • Sluttvurdering: Praksislærer skal gi studenten en fullstendig vurdering ved avslutning av perioden, som føres inn i samme vurderingsskjema som midtveisvurderingen. Mangler i utfyllingen kan føre til krav om omlevering. Praksislærer og student gjennomgår skjemaet sammen. Siste dag i gjeldende periode skal vurderingsskjemaet signeres av praksislærer og student, og studenten skal samme dag få med seg skjemaet og laste opp en pdf-versjon i Inspera. Praksislærer oppbevarer en kopi (gjerne digital) ut semesteret på egnet sted - husk at vurderingen er konfidensiell. 

  Vurderingsskjemaer (velg studiedel og format):

  A11. Fare for ikke bestått praksis

  Les om rutiner ved Fare for ikke bestått praksis

  A12. Bortvisning fra praksissted

  Om studenten er involvert i en alvorlig hendelse ved praksisstedet, kan rektor, eller den rektor har delegert praksisansvaret til, vurdere det slik at det er aktuelt å bortvise studenten fra praksisstedet.

  Ved en bortvisning kan ikke studenten vende tilbake til praksisstedet, og samtidig må både praksisvurdering og skikkethet vurderes. Dette er ulike prosesser som likevel hører sammen.

  Les om rutiner ved Bortvisning fra praksissted.

  A13. Øvrige relevante lenker

  Forskrift om opptak til høgre utdanning (lovdata.no)

  A14. Kontaktinformasjon

  Opplys om studie/kull og studentnummer i e-posten du sender. 

  Administrative spørsmål, kontakt praksisadministrasjonen via mail: praksis-lui@oslomet.no

  Faglige spørsmål, kontakt faglig kontaktperson for gjeldende studie/kull:

 • B. Tilleggsinformasjon for studenter

  B1. Les om studiestart, informasjon og innmelding (praksisinformasjon i forhold til studiestart, innmelding av forslag til praksisplasser samt hva du kan forvente av informasjon om praksis). Merknad! Det er ikke krav om politiattest for pedagogisk praksis for PPF-studiet. Egen arbeidsplass eller annet egnet praksissted benyttes som arena for læring og pedagogisk praksis, og det skal i forkant inngås en bindende avtale om praksisopplæring mellom universitetet og praksisstedet.  

  B2. Les om Særskilt tildeling av praksisplass (ved sykdom etc.)

  B3. Les om Tilpasset praksisperiode (ved graviditet og fødsel, gjelder mor og far)

  B4. Les om Reisetid og reisestøtte

  B5. Les om Bytte av praksisplass

  B6. Les om Pedagogisk praksis i utlandet. Merknad! Det er ikke anledning til å gjennomføre pedagogisk praksis i utlandet i PPF-studiet.

  B7. Les om Levering og sensur i Inspera

  B8. Les om Ikke bestått praksis

 • C. Tilleggsinformasjon for praksissteder

  C1. Les om Avtale om praksisopplæring (faste og midlertidige oppdrag som praksissted/praksislærer)

  C2. Les om Godtgjøring/lønn for praksisopplæring NB! For PPF-studiet gjelder godtgjøring tilsvarende VGO-praksis for YFL og PPU-Y.

 • D. Tilleggsinformasjon for OsloMet-ansatte

  D1. Les om Praksisinformasjon til studenter (ved oppstart og før en praksisperiode - fagliges ansvar)

  D2. Les om Intern sensur i Inspera (vurderingsskjemaer og praksisrapporter - fagliges ansvar)