Sensur i Inspera for studenter - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Levering og sensur i Inspera - praksisinformasjon for studenter ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Levering og sensur i Inspera - praksisinformasjon for studenter ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Studenter må levere vurderingsskjemaer (VGO) og praksisrapport (US) digitalt i Inspera for å få sin interne sensur for praksisperiodene. Resultatet synliggjøres i StudentWeb.

VGO-praksis

Vurderingsskjema for pedagogisk praksis i videregående opplæring skal leveres i Inspera på samme måte som en hjemmeeksamen. Praksislærer skal fylle ut alle punkter i skjemaet, og dere skal begge signere det etter en gjennomgang siste praksisdag. Du skal så ha med deg originaldokumentet, mens praksislærer skal beholde en kopi. Skjemaet gjøres digitalt (pdf) slik at du kan laste det opp i Inspera. NB! Mangler i utfyllingen kan føre til krav om omlevering.

Vurderingsskjema finnes på studiets praksisnettside.

US-praksis

Praksisrapport fra pedagogisk praksis i ungdomstrinn skal leveres i Inspera på samme måte som en hjemmeeksamen. Studenten skal fylle ut rapporten selv og signere, mens praksislærer skal verifisere innhold og tilstedeværelse samt signere siste praksisdag. Du skal så ha med deg originaldokumentet, mens praksislærer skal beholde en kopi. Skjemaet gjøres digitalt (pdf) slik at du kan laste det opp i Inspera. NB! Mangler i utfyllingen kan føre til krav om omlevering.

Praksisrapport finnes på studiets praksisnettside.