Vurdering - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Vurdering - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Vurdering - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

I henhold til studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 7, skal studentenes praksisperioder vurderes. Hver praksisperiode må gjennomføres og bestås før studenten kan ta hovedeksamen i gjeldende emne og gå videre i studiet.

Vurderingskriterier for praksisgjennomføring står beskrevet i studiets praksisguide og er gjengitt i periodens vurderingsskjema (gå tilbake til studiets praksisnettside for å finne disse dokumentene).

Vurderingsuttrykket er Bestått/Ikke bestått. 

Les mer om rutiner for varsel om fare for ikke bestått praksis.

Les mer om rutiner for vurdering til ikke bestått praksis.

Vi skiller hovedsakelig på vurdering av praksis i videregående opplæring (VGO) og de 10 fastsatte dagene i ungdomsskolen (US). Enkelte retninger tillater gjennomføring av praksis i ungdomsskolen også i studiets siste periode. Ved slike tilfeller skal vurderingsskjema for VGO likevel benyttes.