Ikke bestått praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Ikke bestått praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Ikke bestått praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Studenten skal vurderes i sin praksisperiode med karakteruttrykk Bestått/Ikke bestått. Dersom studenten vurderes til Ikke bestått ved praksisperiodens slutt, må dette fremkomme av et komplett utfylt vurderingsskjema for perioden.

Ved en faglig vurdering om ikke bestått praksis skal vurderingsskjemaet vise til innholdet i meldingen om fare for ikke bestått (se lenke nederst på denne siden). Det må beskrives tydelig at studenten ikke har oppnådd tilstrekkelig forbedring.

Ved ordinær faglig vurdering til Ikke bestått, kan et utvalg oppnevnt av fakultetet stadfeste eller annullere karakteren, jf. §5-3 tredje ledd i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (nettside). 

Uavhengig av ordinær vurdering kan fakultetet uten varsel stadfeste karakteren Ikke bestått av andre grunner, jf. §5-3 andre ledd i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (nettside).

Dersom studenten ikke består praksis gis det normalt ny mulighet til gjennomføring innenfor universitetets og studiets rammer. En ikke bestått praksisperiode må gjennomføres på nytt i sin helhet og bestås før studenten kan fortsette sin studieprogresjon.

Les mer om dette i studiets Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 6 og 7 og universitetets forskrift om studier og eksamen, kapittel 5.

Karakterfastsetting av praksisopplæring kan ikke påklages. Eventuelle formelle feil kan påklages, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 5 og universitetets forskrift om studier og eksamen § 7-4.

 

Les om varsling ved fare for ikke bestått praksis.