Tilbakemelding og klage på praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Tilbakemelding og klage på praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Tilbakemelding og klage på praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Studentene skal ha variert, veiledet og vurdert praksis i h. t. studiets praksisguide. Oppleves forhold ved praksisopplæringen som gir grunnlag for endringer, anmodes følgende aksjon: