Bytte av praksisplass ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Bytte av praksisplass - Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Bytte av praksisplass - Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Studenten kan normalt ikke bytte praksisplass med mindre det foreligger tungtveiende grunner. Dette gjelder også ved eventuell bytte av arbeidsgiver. Vi skiller likevel mellom bytte i en praksisperiode og bytte mellom praksisperioder. Ta i alle tilfeller snarlig kontakt med praksisadministrasjonen for avklaring.

Er det forhold ved praksisopplæringen som tilsier at det bør foretas endringer og/eller rettes en formell klage, skal dette gjøres uten ugrunnet opphold. Klikk for informasjon om Tilbakemelding og klage på praksisopplæringen.