Avtale om praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Avtale om praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Avtale om praksisopplæring ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Avtale om praksisopplæring

I h. t. studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 3 inngås avtaler om praksisopplæring.

En økonomisk bindende avtale om praksisplass skal inngås mellom universitetet og praksisstedet. Studenten kan ikke selv inngå en slik avtale, heller ikke studenter som eventuelt skal gjennomføre praksis ved egen arbeidsplass. Normalt kan heller ikke en praksislærer inngå en slik avtale med OsloMet, da funksjonen skal meldes inn/bekreftes skriftlig via praksisstedets ledelse eller den det er delegert til. Vi skiller mellom faste avtaler og midlertidige avtaler. 

  • Faste avtaler

    Fakultetet inngår faste treparts samarbeidsavtaler som omfatter praksisstedeier (som oftest skoleeier/fylke), praksissted og universitet. Når praksisstedeier har signert avtalen, kan praksisstedet inngå tilsvarende avtale. Samarbeidsavtalemalen ble revidert og er gjeldende fra studieåret 20/21. En fast avtale innebærer tettere samarbeid og forpliktelser samt godtgjøring for ledelsens koordinering i tillegg til selve praksisopplæringen.

    Du kan kontakte oss for å avklare hvorvidt din arbeidsplass har fast avtale eller ikke. 

  • Midlertidige avtaler

    Der det ikke er inngått faste avtaler, inngår praksisadministrasjonen midlertidige/enkeltvise avtaler om praksisopplæring med egnede utdanningsinstitusjoner over hele landet. Avtalene avhenger av faktorer som studiets rammer, geografi, tilgjengelige praksislærere etc. Slike avtaler gjøres via praksisstedets ledelse, som melder inn aktuelle praksislærere på forespørsel fra universitetet. Dette skjer fortrinnsvis skriftlig per e-post. Ledelsens koordinering av midlertidige avtaler godtgjøres normalt ikke (slik som ved faste avtaler), kun selve praksisopplæringen.