Særskilt tildeling av praksisplass ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Særskilt tildeling av praksisplass, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Særskilt tildeling av praksisplass, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

I henhold til studiets retningslinjer for praksisopplæring pkt. 3.2 kan det søkes om særskilt tildeling av praksisplass. Eget skjema fylles ut og sendes praksisadministrasjonen sammen med dokumentasjon. Gyldig grunn er egen eller egne barns helse. Vanlige livssituasjoner, eksempelvis å være alene med barn, er ikke grunn til særskilt tildeling, men vil tas hensyn til så langt det er mulig.

Be om å få tilsendt skjema for søknad om særskilt tildeling av praksisplass ved å sende mail til praksis-lui@oslomet.no

  • Søknad om særskilt tildeling av praksisplass (nettskjema bokmål, kommer)

  • Søknad om særskilt tildeling av praksisplass (nettskjema nynorsk, kommer)