Bortvisning fra praksissted, YLU - Student

Bortvisning fra praksissted, Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

Bortvisning fra praksissted, Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

Rutine ved bortvisning fra praksissted

Om studenten er involvert i en alvorlig hendelse ved praksisstedet, kan rektor, eller den rektor har delegert praksisansvaret til, vurdere det slik at det er aktuelt å bortvise studenten fra praksisstedet. I slike tilfeller må denne rutinen følges: 

  • Praksisansvarlig ved praksisstedet skal informere om bortvisningen til student, praksislærer og OsloMet.
    • Studenten skal informeres med en skriftlig bortvisningsmelding som inneholder en konkret begrunnelse.
    • OsloMet skal formelt varsles via nettskjema, der kopi av bortvisningsmeldingen lastes opp. Kontakt praksisadministrasjonen ved instituttet for å få tilsendt lenke.
  • Praksislærer skal ferdigstille praksisperiodens vurderingsskjema og levere en kopi til studenten. En bortvisning fra praksissted kan føre til at studenten vurderes til ikke bestått praksis selv om varsel om dette ikke er gitt i h. t. gjeldende varslingsrutiner. Se mer om dette i pkt. A10. Vurdering av praksisopplæringen (lenke nedenfor).
  • I den videre behandlingen hos OsloMet får studenten legge frem sin side av saken.

Ved en bortvisning kan ikke studenten vende tilbake til praksisstedet, og samtidig må både praksisvurdering (pkt. A10) og skikkethet (pkt. A9) vurderes av praksisstedet. Dette er ulike prosesser som likevel hører sammen. Ta gjerne kontakt med praksisadministrasjonen for eventuelle avklaringer og framdrift. 

Les om Skikkethetsvurdering (pkt. A9 på hovedsiden).

Les om Vurdering av praksisopplæringen (pkt. A10 på hovedsiden).