Sensur i Inspera for ansatte - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Sensur i Inspera - praksisinformasjon for ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Sensur i Inspera - praksisinformasjon for ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Intern sensur av praksis skal gjennomføres i Inspera av kullansvarlige eller den/de dette er delegert til, som får tittel som intern sensor. Vedkommende opprettes som kommisjon(er), og får tilgang til vurderingsskjemaene (VGO)/praksisrapportene (US) når leveringsfristen for studentene utgår. Kontakt praksisadministrasjonen dersom det er ønskelig med kandidatliste. 

Intern sensor skal formelt se til at det ikke er vesentlige administrative eller faglige mangler i vurderingsskjemaet. Intern sensor kan selv teknisk åpne for omlevering i Inspera for aktuelle studenter - man må da også huske å lukke etter omlevering for å kunne fullføre sensuren. Ta snarlig kontakt med praksisadministrasjonen dersom det er ønskelig med bistand til å følge opp eventuelle omleveringer.

Når intern sensur er gjennomført, overfører praksisadministrasjonen resultatene digitalt til fellessystemet slik at de blir synlige for studentene. En digital protokoll lagres i Public360 og erstatter de tidligere manuelt signerte protokollene.