Utplassering - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Tildeling av praksisplasser - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Tildeling av praksisplasser - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Tildeling av praksisplasser skjer i h. t. studiets Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 3.

Universitetet inngår økonomisk bindende samarbeidsavtaler om praksisopplæring med egnede utdanningsinstitusjoner over hele landet, både faste og midlertidige. Praksisadministrasjonen innhenter plasser via praksisstedets ledelse/praksiskoordinator, og fordeler disse på studentene. Studenten kan derfor ikke selv inngå avtale om praksisplass. Dette gjelder også for de som eventuelt skal gjennomføre praksis ved egen arbeidsplass. Følgelig må også en som ønsker å være praksislærer normalt gå via praksisstedets ledelse/koordinator for å få tildelt praksisstudent(er).  

Studentene skal melde inn forslag til aktuelle praksissteder gjennom nettskjemaer som gjøres tilgjengelige av praksisadministrasjonen via studentmailen. Eventuelle behov for tilrettelegging krever egen søknad i forkant, se lenker nedenfor.

Generelt påvirkes tildeling av praksisplass av flere faktorer, som samarbeidsavtaler, tilgjengelige plasser, geografi, nære relasjoner, behov for tilrettelegging etc.

Normalt vil informasjon og oversikt over tildelte plasser publiseres via studentmailen senest 14 dager før praksisperioden starter. Deretter skal studenten uten opphold avtale direkte med praksisstedets praksislærer/kontaktperson og i samarbeid med aktuelle OsloMet-lærer tidspunkt for oppstart og videre gjennomføring. Praksisdager skal legges utenom studiets fastsatte undervisningsdager. Dette i h. t. studiets Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 4.

 

Les om Særskilt tildeling av praksisplass (tilrettelegging ved sykdom)

Les om Tilpasset praksisperiode (tilrettelegging ved graviditet/fødsel)

Les om Reisevei og reisestøtte

Les om Bytte av praksisplass