Rettigheter og plikter for praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Rettigheter og plikter for praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Rettigheter og plikter for praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Lær om hvilke rettigheter og plikter du har som student i praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning.
 • Politiattest

  Ved studiestart skal alle lærerstudenter levere gyldig politiattest til OsloMet og er en forutsetning for å få tildelt praksisplass. En eventuell politiattest i forbindelse med arbeidsforhold er ikke gyldig til dette formålet. Politiattesten må være utstedt spesifikt for praksisutplassering i studiet, og ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. 

  Informasjon om hvordan du søker om og leverer politiattest

 • Taushetsplikt / opplysningsplikt

  NB! Studenten er underlagt gjeldende lover, reglementer og instrukser for personalet ved det aktuelle praksisstedet, herunder taushetsplikt. Praksisstedet har ansvar for at lærerstudenten signerer nødvendige dokumenter ved oppstart av praksis.

  Studenten er i tillegg underlagt gjeldende lov- og regelverk som student ved OsloMet, herunder taushetsplikt og opplysningsplikt. Generell taushetsplikt aksepteres av studenten når undervisningsplanen godkjennes i Studentweb ved studiestart. 

  Studenter må være oppmerksomme på dette ved praksisoppsummeringer og erfaringsutveksling med andre studenter. 

 • Smittevern

  Studenter som skal ut i praksis må være bevisste sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og COVID-19. Dette gjelder gjennom hele studietiden. Studentene bekrefter lest og forstått informasjon om medisinsk testing og spørsmålene om smitterisiko ved semesterregistrering ved studiestart.

 • Skade/forsikring

  NB! Studenten er underlagt gjeldende lov- og regelverk for personalet ved det aktuelle praksisstedet, herunder skade og forsikring. Praksisstedet har ansvar for at studenten omfattes av disse ordningene ved oppstart av praksis.

  Les mer om dette i studiets Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 4.4.

 • Studenten som arbeidskraft

  Studenten skal ikke fungere som ordinær arbeidskraft på praksisdager. Studentens undervisning i praksis skal observeres slik at praksis kan veiledes og vurderes i h. t. studiets rammer.

 • Øvrig

  • Det forventes at studentene er aktive på sin studentmail, da dette er måten praksisadministrasjonen kommuniserer med studentene på. Det er ønskelig at alle mailer fra studenter til praksisadministrasjonen inneholder fullt navn, studentnummer og kull.

  • Det er ønskelig at mailer fra praksissteder til praksisadministrasjonen inneholder navn/tittel på avsender samt eventuelt navn og studie på gjeldende student.

  • Se for øvrig Generelle rettigheter og plikter i praksisperioden.