Politiattest | Praksis - Student

Slik skaffer du politiattest

Slik skaffer du politiattest

På enkelte studieprogram må du som ny student legge frem politiattest når du har fått opptak. Generelt gjelder det studieprogram hvor du gjennomfører praksis med barn og unge, og ved gjennomføring av praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester. Finn ut hvordan du søker om politiattest og hvor og når du skal levere den.
 • Hvordan søker jeg om politiattest og hvor leverer jeg den?

  Før du søker om politiattest, anbefaler vi at du oppretter Digipost (digipost.no). På den måten vil du motta politiattesten digitalt, og du kan videresende den til OsloMet digitalt.

  Slik søker du om politiattest

  Du finner informasjon om hvilken type politiattest du skal levere i opptaks-/tilbudsbrevet ditt fra Samordna opptak. Ved å søke om politiattest via Studentweb, vil du automatisk få attest med riktig formål og hjemmel.

  Du må følge disse fire stegene:

  1. Logg deg inn på Studentweb.
  2. Klikk på menyvalget "Mer".
  3. Velg "Bestillinger" og klikk på "Politiattest".
  4. Husk at du må fullføre bestillingen på nettsiden til Politiet. Etter at du har fullført bestillingen, vil du se status på politiet.no.

  Politiet sender attesten din til din digitale postkasse.

  Slik leverer du politiattesten

  1. Etter at du har mottatt din politiattest i Digipost skal du videresende den til OsloMet sin digitale postkasse.
  2. I det digitale brevet som inneholder din politiattest trykker du på "videresend i Digipost". Finner du ikke knapp for videresending på mobil? Forsøk på PC/Mac.
  3. Søk deretter opp "OsloMet politiattester" og send. Merk at det kan være at du må trykke send to ganger (først sendes meldingen, så dokumentet).

  Hvis du ikke har Digipost:

  • Hvis du får politiattesten tilsendt til E-boks eller Altinn, må du printe den ut og levere den til ditt fakultet.
  • Politiattest du mottar i vanlig postkasse, må du også levere til ditt fakultet.
  • Studiested Pilestredet: Politiattesten skal du levere til infosenteret ved ditt fakultet.
  • Studiested Kjeller: Politiattesten skal du levere til servicetorget.

  Av sikkerhetshensyn skal du ikke sende attesten på e-post.

  Dette står i politiattesten

  Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9.

 • Når må jeg levere politiattesten og hva skjer hvis jeg ikke leverer den?

  Fristen for å levere politiattest avhenger om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
  • Hvis du ikke har merknad på politiattesten: så snart som mulig i forbindelse med studiestart.

  Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

  Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. De kan heller ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

  Har du levert politiattest tidligere?

  Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere.

 • Hvor lenge er politiattesten gyldig?

  Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til.  Enkelte praksissteder krever fornyet attest, det vil si at den skal være nyere enn 3 måneder når du begynner i praksis på stedet.

 • Saksbehandling ved merknad

  Studentens ansvar for å fremlegge relevant dokumentasjon

  Nemnd for studentsaker ved OsloMet skal vurdere de tilfellene der det er merknad på politiattesten.  Studenten er selv ansvarlig for å gi universitetet all relevant dokumentasjon som er nødvendig for saksbehandlingen. Det vil typisk omfatte grunnlaget for merknaden, det vil si siktelse, tiltale eller dom. Universitetet kan også pålegge studenten å fremlegge annen nødvendig og relevant dokumentasjon.

  Saksbehandling videre

  Etter at all dokumentasjon er fremlagt skal studieadministrasjon ved fakultet sørge for å starte den innledende saksbehandlingen. Dette skal skje snarest og senest innen 10 dager. Deretter oversendes saken til nemnd for studentsaker  ved OsloMet. Nemnd for studentsaker ved OsloMet fatter vedtak om studenten skal gis anledning til å delta i praksis eller ikke. Vedtaket kan påklages. Studenten vil som hovedregel ikke få mulighet til å gjennomføre praksis før nemnd for studentsaker har tatt stilling til saken. Hvis nemnd for studentsaker fatter vedtak om utestengning fra praksis vil studenten ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

 • Disse studiene krever politiattest

  Politiregisterloven § 39

  Bachelor og ettårige studier

  • Barnehagelærer
  • Drama og teaterkommunikasjon
  • Faglærer i design, kunst og håndverk
  • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
  • Farmasi
  • Grunnskolelærer og kompletterende lærerutdanning
  • Idrett, friluftsliv og helse
  • Kroppsøving/ idrett
  • Lærerutdanning for tospråklige lærere
  • Praktisk- pedagogisk utdanning
  • Tegnspråk, studieretning tegnspråkdidaktikk
  • Trafikklærer
  • Yrkesfaglærer

  Master og videreutdanninger

  • Master i anestesi-, akutt-, barne-, intensiv-, operasjon- og kardiologisk sykepleie
  • Master i farmasi
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
  • Videreutdanning i stråleterapi

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

  Bachelor

  • Barnevern
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Ortopediingeniør
  • Paramedisin
  • Psykologi med vekt på adferdsanalyse
  • Radiografi
  • Sosialt arbeid
  • Sykepleie
  • Tegnspråk, studieretning tolking
  • Vernepleie

  Master og videreutdanninger

  • Master i estetiske fag - fagdidaktikk: kunst og design
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid 
  • Jordmorfag
  • Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (videreutdanning)
  • Sosialfag- studieretning familiebehandling

  Legemiddelloven § 30 a

  • Farmasi