Droppe til innhold

Slik skaffer du politiattest

Finn ut hvordan du søker om politiattest og hvor og når du skal levere den.

På enkelte studieprogram må nye studenter legge fram politiattest når de har fått opptak. Generelt gjelder det studieprogram hvor studentene gjennomfører praksis med barn og unge, og ved gjennomføring av praksis i kommunale helse og omsorgstjenester.

Disse studiene krever politiattest.

Innhold:

Hvordan søker jeg om politiattest?

Politiet sender attesten til din digitale postkasse. Har du ikke åpnet din digitale postkasse ennå kan du enkelt og greit gjøre det her (Digipost.no).

Når må du levere politiattesten?

Fristen for å levere politiattest avhenger om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
  • Hvis du ikke har merknad på politiattesten,  så snart som mulig i forbindelse med studiestart.

Det kan være flere ukers behandlingstid for å få politattest. Søk så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Har du levert politiattest tidligere?

Du skal levere ny politattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere.

Hvor skal du levere politiattesten?

  • Etter at du har mottatt din politiattest i Digipost skal du videresende den til OsloMet sin digitale postkasse.
  • I det digitale brevet som inneholder din politiattest trykker du på "videresend i Digipost." Finner du ikke knapp for videresending på mobil? Forsøk på PC/Mac!
  • Søk deretter opp "OsloMet politiattester" og send. Merk at det kan være at du må trykke send to ganger (først sendes meldingen, så dokumentet). Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke mottar din politiattest.

Hvis du ikke har Digipost:

  • Har du en digital postkasse som heter E-boks, fungerer det dessverre ikke å videresende dokumenter. Får du politiattesten tilsendt til E-boks, må du printe den ut og levere den til ditt fakultet.
  • Studiested Pilestredet: Politiattesten skal du levere til infosenteret ved ditt fakultet. Du finner kontaktinfo til ditt infosenter nederst på kontaktsiden.
  • Studiested Kjeller: Politiattesten skal du levere til Servicetorget
  • Studiested Sandvika: Studenter leverer sine politiattester til Kari Elisabeth Pedersen i resepsjonen i Sandvika.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til.  Enkelte praksissteder krever fornyet attest, det vil si at den skal være nyere enn 3 måneder når du begynner i praksis på stedet.

Studenter innenfor helse- og sosialfag som har startet studiene høsten 2016 eller tidligere kan bli bedt om å levere politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. ved gjennomføring av praksis ved kommunale helse- og omsorgstjeneste.

Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest?

Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisng eller praksisstudier. De kan heller ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført.  Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

Hva vil stå på politiattesten?

Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere på programsiden og i opptaksbrevet ditt. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis.

Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. Ved OsloMet gjelder dette følgende:

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

Saksbehandling ved merknad

Studentens ansvar for å fremlegge relevant dokumentasjon

Klagenemnda ved OsloMet skal vurdere de tilfellene der det er merknad på politattesten.  Studenten er selv ansvarlig for å gi universitetet all relevant dokumentasjon som er nødvendig for saksbehandlingenDet vil typisk omfatte grunnlaget for merknaden, det vil si siktelse, tiltale eller dom. Universitetet kan også pålegge studenten å fremlegge annen nødvendig og relevant dokumentasjon.

Saksbehandling videre

Etter at all dokumentasjon er fremlagt skal studieadministrasjon ved fakultet sørge for å starte den innledende saksbehandlingen. Dette skal skje snarest og senest innen 10 dager. Deretter oversendes saken til Klagenemnda ved OsloMet. Klagenemnda ved OsloMet fatter vedtak om studenten skal gis anledning til å delta i praksis eller ikke. Vedtaket kan påklages. Studenten vil som hovedregel ikke få mulighet til å gjennomføre praksis før klagenemnda har tatt stilling til saken. Hvis Klagenemda fatter vedtak om utestengning fra praksis vil studenten ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

HV infosenter

Stengt inntil videre pga. koronasituasjonen

LUI infosenter

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 77 77
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet mandag til fredag kl. 10.00 -14.00

SAM infosenter

Servicetorget Kjeller

Servicetorget er stengt inn til videre grunnet Corona epidemien. Ved behov for kontakt, bruk epost eller kontaktskjema (oslomet.no/om/kontakt).

TKD infosenter

chatbot-portlet