Politiattest | Praksis - Student

Slik skaffer du politiattest

Slik skaffer du politiattest

Finn ut hvordan du søker om politiattest og hvor og når du skal levere den.

På enkelte studieprogram må nye studenter legge fram politiattest når de har fått opptak. Generelt gjelder det studieprogram hvor studentene gjennomfører praksis med barn og unge, og ved gjennomføring av praksis i kommunale helse og omsorgstjenester.

 • Hvordan søker jeg om politiattest?

  Du søker om politiattest i Studentweb. Du kan ikke søke om politiattest før etter 1. august.

  1. Logg deg inn på Studentweb.
  2. Klikk på menyvalget "Mer".
  3. Velg "Bestillinger" og klikk på "Politiattest".
  4. Du må fullføre bestillingen på sidene til Politiet.

  Politiet sender attesten din til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digipost sendes attesten i vanlig post.

 • Når må du levere politiattesten?

  Fristen for å levere politiattest avhenger om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
  • Hvis du ikke har merknad på politiattesten: så snart som mulig i forbindelse med studiestart.

  Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

  Har du levert politiattest tidligere?

  Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere.

 • Hvor skal du levere politiattesten?

  1. Etter at du har mottatt din politiattest i Digipost skal du videresende den til OsloMet sin digitale postkasse.
  2. I det digitale brevet som inneholder din politiattest trykker du på "videresend i Digipost". Finner du ikke knapp for videresending på mobil? Forsøk på PC/Mac.
  3. Søk deretter opp "OsloMet politiattester" og send. Merk at det kan være at du må trykke send to ganger (først sendes meldingen, så dokumentet). Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke mottar din politiattest.

  Hvis du ikke har Digipost:

  • Har du en digital postkasse som heter E-boks, fungerer det dessverre ikke å videresende dokumenter. Får du politiattesten tilsendt til E-boks, må du printe den ut og levere den til ditt fakultet.
  • Studiested Pilestredet: Politiattesten skal du levere til infosenteret ved ditt fakultet.
  • Studiested Kjeller: Politiattesten skal du levere til Servicetorget
 • Hvor lenge er politiattesten gyldig?

  Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til.  Enkelte praksissteder krever fornyet attest, det vil si at den skal være nyere enn 3 måneder når du begynner i praksis på stedet.

 • Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest?

  Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. De kan heller ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

 • Hva står på politiattesten?

  Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere på programsiden og i opptaksbrevet ditt. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis.

  Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. Ved OsloMet gjelder dette følgende:

  Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

 • Saksbehandling ved merknad

  Studentens ansvar for å fremlegge relevant dokumentasjon

  Nemnd for studentsaker ved OsloMet skal vurdere de tilfellene der det er merknad på politiattesten.  Studenten er selv ansvarlig for å gi universitetet all relevant dokumentasjon som er nødvendig for saksbehandlingen. Det vil typisk omfatte grunnlaget for merknaden, det vil si siktelse, tiltale eller dom. Universitetet kan også pålegge studenten å fremlegge annen nødvendig og relevant dokumentasjon.

  Saksbehandling videre

  Etter at all dokumentasjon er fremlagt skal studieadministrasjon ved fakultet sørge for å starte den innledende saksbehandlingen. Dette skal skje snarest og senest innen 10 dager. Deretter oversendes saken til nemnd for studentsaker  ved OsloMet. Nemnd for studentsaker ved OsloMet fatter vedtak om studenten skal gis anledning til å delta i praksis eller ikke. Vedtaket kan påklages. Studenten vil som hovedregel ikke få mulighet til å gjennomføre praksis før nemnd for studentsaker har tatt stilling til saken. Hvis nemnd for studentsaker fatter vedtak om utestengning fra praksis vil studenten ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

 • Disse studiene krever politiattest

  Politiregisterloven § 39

  Bachelor og ettårige studier

  • Barnehagelærer
  • Drama og teaterkommunikasjon
  • Faglærer i design, kunst og håndverk
  • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
  • Farmasi
  • Grunnskolelærer og kompletterende lærerutdanning
  • Idrett, friluftsliv og helse
  • Kroppsøving/ idrett
  • Lærerutdanning for tospråklige lærere
  • Praktisk- pedagogisk utdanning
  • Trafikklærer
  • Yrkesfaglærer

  Master og videreutdanninger

  • Master i anestesi-, akutt-, barne-, intensiv-, operasjon- og kardiologisk sykepleie
  • Master i farmasi
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge
  • Videreutdanning i stråleterapi

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

  Bachelor

  • Barnevern
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Ortopediingeniør
  • Paramedisin
  • Psykologi med vekt på adferdsanalyse
  • Radiografi
  • Sosialt arbeid
  • Sykepleie
  • Tegnspråk, studieretning tolking
  • Vernepleie

  Master og videreutdanninger

  • Master i estetiske fag - fagdidaktikk: kunst og design
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie
  • Master i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid 
  • Jordmorfag
  • Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (videreutdanning)
  • Sosialfag- studieretning familiebehandling

  Legemiddelloven § 30 a

  • Farmasi