Studiestart, informasjon og innmelding - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Studiestart, informasjon og innmelding - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Studiestart, informasjon og innmelding - praksis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Studiestart

I h. t. instituttets Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 2 skal studentene ved studiestart levere gyldig politiattest samt agere i f. t. smittevern og taushetsplikt. Les mer om dette i Rettigheter og plikter. Se på studiets praksisnettside hva som gjelder spesifikt for ditt studie.

 

Praksisinformasjon

Ved studiestart vil en representant fra praksisadministrasjonen besøke kullet i klasserommet (fysisk eller digitalt) for å informere om pedagogisk praksis. Det vil i tillegg informeres i forkant av hver praksisperiode via studentmail. Generell administrativ praksisinformasjon finnes på studiets praksisnettside.

 

Innmelding av forslag til praksissteder

Underveis i studiet får studentene tilsendt lenker via studentmailen til ulike nettskjemaer som skal besvares innen gitte frister. Disse omhandler studentenes egne forslag til praksisplasser. Praksissteder som foreslås må tilby aktuelle studieretning. Så langt det lar seg gjøre skal ikke studenten ha praksis der studenten har nære relasjoner (barn, partner eller andre som kan påvirke praksisforholdet). Det vil følge utfyllende informasjon for innmeldingen i mailen og/eller i selve nettskjemaet.