Informasjon for ansatte før en praksisperiode - Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Formidling av praksisinformasjon til studentkull - Informasjon for ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Formidling av praksisinformasjon til studentkull - Informasjon for ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Praksisinformasjon ved oppstart

Kullansvarlig eller den faglige dette er delegert til kontakter praksisadministrasjonen for å avtale tid for informasjon om pedagogisk praksis. Det er ønskelig med minst ett besøk per kull hvert studieår, første gang fortrinnsvis på høstens første samling.

 

Informasjon før en praksisperiode

Kullansvarlig eller den faglige dette er delegert til har ansvar for å informere og forberede studentene i forkant av hver praksisperiode, både faglig og generelt. Dersom det er ønskelig med bistand til administrativ informasjon, avtales tid med praksisadministrasjonen.