Praksisinformasjon - PPU yrkesfag | Praksis | LUI - Student

Praksisinformasjon for PPU-Y

Praksisinformasjon for PPU-Y

Nedenfor finner du administrativ praksisinformasjon for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y).

Pedagogisk praksis PPU-Y

Veiledet pedagogisk praksis er en sentral og obligatorisk del av lærerutdanningene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU). 

Det forventes at partene leser og setter seg inn i det som gjøres tilgjengelig av informasjon om temaet. Det meste av informasjonen er felles, mens det som er spesifikt for partene er samlet i egne avsnitt med tilleggsinformasjon.

Snarveier til mest etterspurt informasjon:

Utfyllende informasjon finner du nedenfor. Klikk på aktuelle plusstegn for å se oversikt og påfølgende innhold.

Kan du ikke se trekkspillmenyen (A-D) nedenfor? Bytt til NO øverst på siden til høyre (du har mest sannsynlig engelsk nettsideversjon).