Praksisguider ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Statisk artikkel

Praksisguider ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Alle kull ved bachelor YFL og PPU-Y har en praksisguide. Guiden for studiet gir blant annet en oversikt over innhold i de ulike praksisperiodene samt utfyllende beskrivelse om forventet dokumentasjon, veiledning, vurdering, etc.. Klikk på aktuelle studie og kull nedenfor for å finne rett praksisguide.