Droppe til innhold

StudentinformasjonBachelorstudium - barnehagelærerutdanning heltid

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Vår 2021
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan.
Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Emner og pensumlister

Natur, helse og bevegelse

Emnekode:
BLH1200
Studiepoeng:
20.0
Pensumliste Emneplan

Barns utvikling, lek og læring

Emnekode:
BLH1100
Studiepoeng:
20.0
Pensumliste Emneplan

Kunst, kultur og kreativitet

Emnekode:
BLH1300
Studiepoeng:
20.0
Pensumliste Emneplan

Praksis i barnehage, 1.studieår

Emnekode:
BLHP1ÅR
Studiepoeng:
0.0
Pensumliste Emneplan

INTERACT1 Den samme ungen - ulike arenaer

Emnekode:
INTER1100
Studiepoeng:
0.0
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2020 - Barnehagelærerutdanning heltid

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Har du takket ja til studieplassen?  

Senest fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna Opptak så fort som mulig å endre svaret ditt til nei.

Obligatorisk oppmøte 11. august  

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om tid og sted, og om du skal møte opp på campus eller digitalt, i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Alle studenter skal registrere sitt oppmøte digitalt, du får en sms med mer informasjon før første studiedag.

På grunn av situasjonen med koronaviruset må alle studenter ta smittevernkurset til OsloMet før du møter opp på campus. Retningslinjer og smittevernkurs. 

Kan du ikke møte første studiedag?  

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten må inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.  

Facebook

Det er opprettet en egen Facebook-gruppe for deg som skal starte på barnehagelærer (heltid): https://www.facebook.com/groups/620472485183137/ Bli gjerne medlem av denne gruppen. Der er det anledning å stille spørsmål og du kan bli kjent.
 

Har du fullført sjekklista for nye studenter?  

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart.

Timeplan

Første studiedag blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse  du blir plassert på og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart. Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.  

Timeplanen vil også vise om du skal ha digital undervisning eller undervisning på campus.

Hvis du skal ha digital undervisning: husk å bruke din OsloMet-bruker til å logge deg på digital undervisning i Zoom

Pensum, program- og emneplaner  

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.  

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.  

Det blir en gjennomgang av pensum når emnene starter og du kan vente med å kjøpe bøker til etter studiestart. 

Fritak for fag  

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.  

Du må levere politiattest  

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.  

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring. Les mer om dette på våre nettsider om medisinsk testing, og merk at informasjonen som gjelder MRSA ikke gjelder for din praksisopplæring. 

Lurer du på noe?  

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.  

chatbot-portlet