Oppgaveskriving - Barnehagelærer | Oppgaveskriving | LUI - Student

Veiledning i oppgaveskriving - barnehagelærerutdanning

Veiledning i oppgaveskriving - barnehagelærerutdanning

Hvert fagfelt har sin tradisjon for hvordan skriftlige tekster utformes. I vår utdanning er det praktisk å ha en mal som både studenter og lærere forholder seg til. Alle studenter og lærere ved barnehagelærerutdanningen skal derfor benytte seg av denne veilederen i oppgaveskriving.

Skriveveileder - revidert oktober  2020 (PDF)