Eksamen | LUI - Student

Eksamen ved LUI

Eksamen ved LUI

I tillegg til de generelle reglene for eksamen ved OsloMet, har Fakultet LUI egne regler og skjemaer.

Hjemmeeksamen

Forsidemaler for hjemmeeksamen

Tilstedeværelse i eksamensperioder

Du må være tilstede i eksamensperiodene. Hovedperioden for ordinære eksamener i høstsemesteret er november og desember. For eksamener i høstsemesteret avholdes ny og utsatt eksamen som regel i uke 8 og 9.

Hovedperioden for ordinære eksamener i vårsemesteret er april, mai og juni. For eksamener i vårsemesteret avholdes ny og utsatt eksamen som regel i uke 31 og 32.

En del studier har eksamen på andre tidspunkter og du må selv holde deg oppdatert på når eksamener gjennomføres. Dette gjør du via Studentweb (fsweb.no).

Privatisteksamen

Dersom du har vært student ved fakultetet og ikke lenger har studierett, kan du søke om å få ta eksamen som privatist. Det er en forutsetning at du ikke har brukt opp dine tre eksamensforsøk i faget.

Søknadsfrist for privatisteksamen

  • Eksamener i høstsemesteret: 1. oktober.
  • Eksamener i vårsemesteret: 1.  mars.

Relevant regelverk

Retningslinjer for egenbetaling av studier ved OsloMet

Søknadsskjema

Søknad om privatisteksamen ved LUI (PDF)

Fjerde eksamensforsøk

Fritak fra en av målformene i norsk

Alternativ vurderingsform

Masteroppgaveinnlevering

Godskriving av fag

For sensorer

Kontakt oss

Kontakt oss