Forsterkningsvalg ved barnehagelærerutdanningen (heltid) - Student

Forsterkningsvalg ved barnehagelærerutdanningen

Forsterkningsvalg ved barnehagelærerutdanningen

  • Frister og svar

    Du kan søke fra 1. desember klokken 09:00. Søknadsfrist: 6. januar klokken 15:00. Du får svar innen 1. februar i Studentweb.

Våren 2023 tilbyr instituttet tre forsterkninger ved barnehagelærerutdanning heltid

Forsterkningsvalget foregår i Studentweb. I StudentWeb kalles dette «søke undervisningsopptak», se veiledning for hvordan du foretar valget. Du kan velge (søke om) kun én av de tre forsterkningene. 

Dersom det er flere søkere enn plasser benytter vi følgende kriterier: 

  • Først, antall oppnådde studiepoeng i henhold til normal studieprogresjon på barnehagelærerutdanningen
  • Deretter, karaktersnitt
  • Dersom det fremdeles er likt, loddtrekning

De som ikke får plass på sitt førstevalg blir kontaktet av studieadministrasjonen underveis . Det er derfor viktig å lese studentepost daglig.  

Dersom du ikke søker innen fristen blir du plassert der det er ledige plass. 

Ta kontakt

Ta kontakt

LUI-infosenter

Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Christmas 2022:
The information center and telephone are closed from 21 December to 1 January. During this period, you must contact us via the contact form.
Url :
Se alle kontaktpunkter for LUI