Godskriving av fag (fritak)| Eksamen - Student

Godskriving av fag (fritak)

Godskriving av fag (fritak)

Du kan søke fritak for en eksamen eller prøve dersom du har bestått en tilsvarende eksamen tidligere.

Slik søker du

  1. Fyll ut søknadsskjema for det fakultetet du tilhører.
  2. Legg ved kopi av karakterutskrift eller vitnemål, fagplan eller annen faglig dokumentasjon fra eksamenen/prøven du har bestått tidligere.
  3. Send søknaden med vedlegg til fakultetet ditt. Det må du gjøre senest to måneder før den aktuelle eksamen eller prøven.

Søknadsskjemaer

Får jeg fritak?

Hver sak blir behandlet individuelt og du er ikke garantert å få innvilget fritak. Du må vente til du har fått bekreftet opptak på et studieprogram før du søker om godskriving av emner og fag. Du er selv ansvarlig for å gi tilstrekkelig informasjon om studiet du har tatt tidligere slik at fakultetet ditt kan vurdere studiets nivå, omfang og faglig innhold. Legg ved fagplan eller programplan.

Du kan også få fritak fra deler av studiet ditt på grunnlag av realkompetanse.

Saksbehandlingstid

Behandlingen av søknader om fritak kan ta litt tid. I spesielle tilfeller kan det også være nødvendig å innhente opplysninger utenfra, som for eksempel ved utenlandsk utdanning. I slike tilfeller kan det ta lenger tid enn normalt å behandle saken din.