Droppe til innhold

Godskriving av fag (fritak)

Du kan søke fritak for en eksamen eller prøve, dersom du har bestått en tilsvarende eksamen tidligere.
 • behandlingstid

  Søknad om fritak må leveres minst to måneder før eksamen. 

 • sted

  Søknaden skal sendes til fakultetet ditt. 

 • stdepost

  Husk å legge ved vedlegg. 

 • regel

  Fritak kan påvirke studiestøtten fra Lånekassen. 

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema for det fakultetet du tilhører.
 2. Legg ved kopi av karakterutskrift eller vitnemål, fagplan eller annen faglig dokumentasjon fra eksamenen/prøven du har bestått tidligere.
 3. Send søknaden med vedlegg til fakultetet ditt. Dette må du gjøre senest to måneder før den aktuelle eksamen eller prøven.

Søknadsskjemaer

Får jeg fritak?

Hver sak behandles individuelt. Du er ikke garantert å få innvilget fritak. Søknad om godskriving av emner og fag kan ikke gjøres før du har fått bekreftet plass på et studieprogram.

Du har selv ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon om studiet du har tatt tidligere (fagplan/programplan), slik at fakultetet ditt kan vurdere studiets nivå, omfang og faglig innhold.

Du kan også få fritak fra deler av studiet ditt på grunnlag av realkompetanse.

Saksbehandlingstid

Behandlingen av søknader om fritak kan ta litt tid. I spesielle tilfeller kan det også være nødvendig å innhente opplysninger utenfra (spesielt ved utenlandsk utdanning) og da kan saksbehandlingstiden forlenges.

Fritak kan påvirke studiestøtten din fra Lånekassen

Hvis du søker om fritak fra en eksamen må du være oppmerksom på at dette kan påvirke studiestøtten du får fra Lånekassen. Lånekassen beregner studiestøtten din ut fra hvor mange studiepoeng du tar, og fritak for en eksamen reduserer dette.

Hvis du ikke melder fra til Lånekassen om at du har redusert studiepoengene vil det regnes som en forsinkelse i studiet.

Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontroret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet