Droppe til innhold

Regelverk

På denne siden finner du regelverk som gjelder studier ved OsloMet.

Innhold

  1. Lover og forskrifter
  2. Eksamen
  3. Godskriving, fritak og faglig godkjenning
  4. Studier
  5. Opptak og overflytting
  6. Studentforeninger
  7. Skikkethetsvurdering, medisinsk testing og helsepersonelloven
  8. Instruks og retningslinjer for IT
  9. Etablering av studier, evaluering og kvalitetssystem

Lover og forskrifter

Eksamen

Godskriving, fritak og faglig godkjenning

Studier

Opptak og overflytting

Studentforeninger

Skikkethet, medisinsk testing og helsepersonelloven

Instruks og retningslinjer for bruk av IT-tjenester

Etablering av studier, evaluering og kvalitetssystem

 

chatbot-portlet