Bekledning og ferdighetstrening | Regelverk | HF - Student

Ferdighetstrening og bekledning

Ferdighetstrening og bekledning

Bekledning

I ferdighetstrening/praksis kan utdanningen stille krav til studentene når det gjelder bekledning, håroppsett, hudeksponering, håndhygiene, bruk av smykker med mer.

Av helse-, miljø- og/eller sikkerhetsmessige årsaker eller av hensyn til pasienter /kunder/brukere kan det kreves at studenter benytter en bestemt uniform/arbeidstøy (inkludert hodeplagg) under arbeid i ferdighetslaboratoriene/verksteder/øvingsrom/klinikk eller annen praktisk utøvelse.

Universitetet forventer at studenter samarbeider rundt gjennomføring av praksisrelevant trening som skjer under profesjonell veiledning. 

Ferdighetstrening  

(gjelder ikke farmasi og tannteknikk)

Studiet er praksisnært og baseres på deltagende, aktiv læring der det inngår øvelser og ferdighetstrening. Det innebærer blant annet at studenter fysisk øver på hverandre. Det er en forutsetning for god læring at alle studenter deltar aktivt i slike treningssituasjoner. Ferdighetstrening er ikke kjønnsadskilt.