Tilrettelegging av eksamen for toppidrettsutøvere | Regelverk - Student

Tilrettelegging av eksamen for toppidrettsutøvere

Tilrettelegging av eksamen for toppidrettsutøvere

OsloMet har inngått en intensjonsavtale med Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen om å tilrettelegge for at toppidrettsutøvere skal kunne kombinere studier ved OsloMet med en idrettslig utvikling på toppidrettsnivå. Det er Olympiatoppen som vurderer om en student tilfredsstiller kravene til å få toppidrettsstatus.

Retningslinjer for tilrettelegging av eksamen for studenter med toppidrettsstatus

Enkelte toppidrettsutøvere har utfordringer i forbindelse med å avvikle skriftlig skoleeksamen. På grunn av stor reisevirksomhet og treningssamlinger, kan de ha behov for å utsette eksamen til et senere tidspunkt eller gjennomføre eksamen mens de er på treningssamlinger/konkurranser i og utenfor Norge.

Følgende retningslinjer er gjeldende og er fastsatt av Studiedirektøren:

  1. Toppidrettsutøvere må selv kontakte Olympiatoppen for å få vurdert og dokumentert sin status.
  2. Toppidrettsutøvere som ikke kan gjennomføre ordinær eksamen på grunn av treningssamlinger eller konkurranser får rett til ny og utsatt eksamen i begynnelsen av det påfølgende semester. Dokumentasjon på gyldig fravær må leveres fakultetsadministrasjonen senest 1 uke før ordinær eksamen. Studenten må selv melde seg opp til ny og utsatt prøve i Studentweb.
  3. Toppidrettsutøvere som er på treningssamlinger/konkurranser under ny og utsatt eksamen, kan søke om å få avlegge eksamen enten ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge eller i regi av Olympiatoppen.
  4. Søknaden om få å avlegge eksamen utenfor OsloMet må være sendt Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer (ES) senest en måned før eksamen skal avvikles.
  5. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre avtale med eksternt eksamenssted som kan stille en kontaktperson til rådighet.
  6. Det er en forutsetning at eksamen utenfor OsloMet ikke medfører merutgifter ved eksamen, f.eks. leie av lokaler eller eksamensvakter.
  7. Eksamen utenfor OsloMet skal gjennomføres i sanntid, og i samsvar med Forskrift om studier og eksamen og øvrig regelverk knyttet til eksamensavviklingen ved OsloMet.
  8. Det er Seksjon v/ES – eksamenstemaet som vil være OsloMet's kontaktpunkt når desentralisert eksamen etter pkt. 3 skal gjennomføres.
  9. Det arrangeres ingen ekstraordinære eksamener utover ny og utsatt eksamen pr. semester.