Droppe til innhold

Eksamen ved Fakultet for helsevitenskap (HV)

Husk også å sjekke eksamensinformasjonen som er felles for alle studenter. Den finner du i toppmenyen.

Personvern i studentprosjekter og oppgaveskriving

Det er de samme regler som gjelder for studentprosjekter som for forskningsprosjekter.  Det er studentens veileder som er ansvarlig for å søke godkjenning/tilrådning ved studentprosjekter. Veilederen har også ansvar for å informere studentene om gjeldende regler og rutiner for behandling av forskningsdata.

Innlevering av masteroppgave

Registrering av titler på bacheloroppgave og fordypningsoppgave

Alle bacheloroppgaver/fordypningsoppgaver skal ha en tittel og denne skal registreres slik at den kommer med på vitnemål eller avsluttende karakterutskrift.  Bacheloroppgaver/fordypningsoppgaver som er skrevet på norsk skal også ha en engelsk tittel som kommer på Transcript of Records som sendes ut sammen med vitnemålet/avsluttende karakterutskrift. Hvis oppgaven er skrevet på engelsk, oppgis kun tittel på engelsk (originalspråket).

Forsidemal for innleveringer 

Klausuleringsskjema

Kontakt oss


chatbot-portlet