Droppe til innhold

Behandling av personopplysninger i studieoppgaver

Skal du intervjue eller sende ut et spørreskjema i forbindelse med studieoppgaver? Det innebærer som regel at du også må håndtere personopplysninger om informantene dine.

Håndtering av personopplysninger i oppgavesammenheng skal gjøres på bestemte måter. Her finner du en oversikt over viktige ting å gjøre og lenker til relevante veiledninger/retningslinjer.

Prosjektleder

Når du skal utføre en undersøkelse er det viktig at noen tar ansvar for at undersøkelsen (forskningsprosjektet) gjennomføres og utføres på en forsvarlig måte. Til dette må du ha en ”prosjektleder” for undersøkelsen. Du som student kan ikke selv stå for denne prosjektledelsen, men du må ha med deg en som kan ta ansvaret – normalt er dette veilederen din.

Her er noe av det du ellers må huske på og sørge for:

Planlegging/oppstart

Relevante dokumenter og tekster for behandling av personopplysninger i oppstartsfasen:

Gjennomføring

Generelt om behandling av personopplysninger i gjennomføring av prosjekt 

NB: Legg spesielt merke til punktene om "Status og endring" og "Behandling og lagring av data".

Avslutte prosjekt

Generelt om behandling av personopplysninger i avsluttende fase av prosjektet  

NB: legg spesielt merke til punktene om Sluttrapport og Dokumentasjon.