Personvern i arbeidspraksis - Student

Statisk artikkel

Personvern i arbeidspraksis

Behandling av personopplysninger fra arbeidspraksis som skal benyttes i blant annet arbeidskrav som en del av praksisopphold.

Hva er mitt ansvar?

Når du skal behandle personopplysninger må noen ta ansvar for at behandlingen gjennomføres og utføres på en forsvarlig måte. Normalt er det veilederen din som har ansvar for denne behandlingen. 

Du og veileder skal sammen vurdere om det er nødvendig å samle inn personopplysninger. Dere skal også vurdere hvilke personopplysninger som i så fall skal samles inn ut fra formålet med arbeidskravet.

Sett deg godt inn i sjekklisten for personvern.