Opptak av undervisning - Student

Statisk artikkel

Opptak av undervisning

Ønsker du å gjøre opptak eller filme deler av undervisningen du deltar i? Da trenger du lovlig grunnlag og tillatelse.

Hva er mitt ansvar? 

Av personvernhensyn frarådes du fra å selv ta opptak av undervisning. Hvis du likevel ønsker å ta opptak er du ansvarlig for å skaffe et lovlig grunnlag og å informere de du vil ta opptak av om blant annet formål, hvor det lagres og hvor lenge materialet skal lagres.

Sett deg godt inn i sjekklisten for personvern.

Hva må jeg huske på ved opptak? 

  • Du må skaffe et samtykke. Se nettside om film, lyd og foto (ansatt.oslomet.no).

  • Du må gi informasjon om opptaket

  • Du må opplyse at samtykket når som helst kan trekkes tilbake

  • Du må slette opptaket når du ikke lengre har bruk for det/ved oppgitt slettedato

Les personvernrutinen for direktestrømming og opptak av digital undervisning.