Rutine for direktestrømming og opptak av digital undervisning - Student

Rutine for direktestrømming og opptak av digital undervisning

Rutine for direktestrømming og opptak av digital undervisning

Denne rutinen gjelder for deg som student og tar for seg personvern knyttet til direktestrømming og opptak av undervisning.

Rutinen gjelder for undervisning som ikke behandler særlige kategorier av personopplysninger (for eksempel helseopplysninger, seksuell legning, religiøs tilhørighet mv).

Direktestrømming

Med direktestrømming av undervisning (gjennom verktøy som Adobe Connect, Zoom og lignende) er det i utgangspunktet frivillig for deg som student å delta med bilde, lyd eller video. Du velger disse innstillingene selv når du kobler deg på direktestrømmen, og kan når som helst endre dem. 

Opptak av undervisning

Forelesers opptak av undervisning

I forkant av opptaket vil du få informasjon om:

 • at OsloMet gjør opptak
 • at alt som blir sagt blir med på opptaket
 • at dersom du ikke ønsker å bli del av opptaket må du sende eventuelle spørsmål på e-post eller tilknyttet chat
 • at du kan skru av kamera, mikrofon og lyd, og eventuelt anonymisere brukernavn (avhengig av verktøy)
 • at du senere kan be om at opptaket blir slettet eller redigert
 • formålet med opptaket 
 • hvor opptaket blir lagret
 • hvor lenge opptaket blir lagret 
 • hvem som har tilgang til opptaket 
 • hvordan opptaket blir distribuert 
 • hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger (personvernforordningen art. 6, nr. 1 bokstav e), jf nr. 3 bokstav b), jf universitets- og høyskoleloven §§ 1-3, 3-8, 4-2 og 4-3) 

Ditt eget opptak av undervisning

Av personvernhensyn frarådes du å selv ta opptak av undervisning. Dersom du likevel ønsker å ta opptak, gjelder følgende:

Før du starter opptaket, må du be om samtykke fra alle som deltar. Du må opplyse om:

 • formålet med opptaket 
 • hvor opptaket blir lagret
 • hvor lenge opptaket blir lagret 
 • hvem som har tilgang til opptaket 
 • hvordan opptaket blir distribuert 
 • at den enkelte når som helst kan trekke samtykket tilbake

Merk at ikke alle verktøy tillater deg å starte opptak dersom du ikke er vert for møtet.