Sjekkliste for personvern - Student

Statisk artikkel

Sjekkliste for personvern

For å være sikker på at personopplysninger behandles korrekt er det mange ting du som student må vurdere. Denne siden gir deg en rask oversikt og sjekkliste for det viktigste du måte vite om personvern på OsloMet.

Hva du som student må huske på?

Sjekk om det behandles personopplysninger; dvs. at behandlingen ikke er tilstrekkelig anonym. Husk at behandlingen må være anonym helt fra innsamlingstidspunktet for å anses anonym, se nettside om anonyme, anonymiserte og avidentifiserte opplysninger (ansatt.oslomet.no).

I vurderingen

Ta kontakt med din veileder og om nødvendig personvernkontakt på ditt fakultet.