Sikkerhetsinstruks | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Sikkerhetsinstruks for studenter

Sikkerhetsinstruks for studenter

Her er reglene for studenter som gjelder for sikring av mennesker, informasjon og materielle verdier ved OsloMet samlet.

1. Sikkerhet ved OsloMet

2. Behandling av informasjon ved OsloMet

1 Sikkerhet ved OsloMet

1.1. Beredskap

 • Akutt hjelp, ring: brann  110, politi 112, ambulanse 113. Oppgi hvor du er (bygg, etasje, gateadresse), og følg deretter instruksjonene fra nødetaten.
 • Hvis det er en alvorlig situasjon eller en situasjon som kan eskalere, må du varsle OsloMets beredskapsledelse ved å ringe 40 911 000 (døgnåpent nummer).
 • Hvis du har behov for akutt hjelp i utlandet, ring lokalt nødnummer, deretter ring forsikringsselskapet ditt og Sjømannskirkens beredskapstelefon, +47 95 11 91 81. OsloMet har avtale med Sjømannskirken om å bistå OsloMets studenter.

Ro, orden og truende situasjoner

Det skal være ro og orden i arbeids- og studielokaler og alle skal føle seg trygge ved OsloMet. Aggressiv eller truende oppførsel er ikke akseptabelt. Hvis du kommer i en slik situasjon:

 • Opptre rolig uten å provosere. Hvis situasjonen eskalerer, trekker du deg tilbake.
 • Hvis du trenger bistand fra en vekter må du ringe 40 911 000.
 • Ved alvorlige vold- og trusselsituasjoner må du varsle politiet umiddelbart på 112.
 • OsloMet ønsker å få vite om slike hendelser i etterkant.

1.2. Brann

Når alarmen går, skal du:

 1. Lukke vinduer og dører i ditt område.
 2. Følge instruksjonene til sonekontakt, leder og brannvesenet.
 3. Forlat bygningen gjennom nærmeste nødutgang og evakuer til samlingsplass.

Når du oppdager brann, skal du:

 1. Varsle alle i området, utløse brannmelder, ringe 110.
 2. Redde mennesker som trenger hjelp for å komme ut.
 3. Slukke hvis du kan.
 4. Evakuere gjennom nærmeste nødutgang.

Du skal bidra til å forebygge brann

Bruk av levende lys og åpen flamme:

Du kan ikke bruke levende lys og åpen flamme ved OsloMet. Det gjelder også fakler på utsiden av byggene våre. Fyrhuset kafé, Festsalen i Pilestredet 52 og godkjente labområder er derimot fritatt fra denne regelen. Ved store arrangementer og spesielle anledninger, kan du søke om tillatelse til å bruke levende lys ved å kontakte sikkerhet@oslomet.no.

Bruk av elektrisk utstyr:

 • Du kan kun bruke kaffetraktere og vannkokere på de fastmonterte tidsbrytere.
 • Du kan ikke bruke utstyr som vaffeljern, brødristere, stekeplater og mikrobølgeovn uten en spesiell tillatelse. Kontakt bie@oslomet.no.
 • Du kan ikke bruke ekstra varmeovner. Hvis du synes det er for kaldt, spør bie@oslomet.no om de kan øke temperaturen.
 • Du kan ikke dekke til eller koble fra brannmeldere, branndetektorer eller sprinkleranlegg.

Rømningsveier:

 • Hold oppmerkede rømningsveiene frie
 • Du kan ikke bruke kiler og liknende for å holde dører åpne, fordi det hindrer at dørene lukker seg automatisk ved en brannalarm. Lukkede dører hindrer at røyk og brann sprer seg.
 • Oppdager du forhold som vedrører brannsikkerheten, kontakt sikkerhet@oslomet.no.

Evakuering av bygget på studiested Kjeller

Når brannalarmen blir utløst ved studiested Kjeller skal alle forlate bygget  via nærmeste nøddør.  Vente på videre instrukser over høyttaleranlegget.

Når faren er over vil alle få beskjed.

1.3. Fysisk sikring av OsloMets lokaler

 • Trenger du kontakt med vektere kan du ringe 40 911 000.
 • Studentbeviset ditt er personlig og må ikke lånes bort. Du bør også oppbevare koden adskilt fra kortet.
 • Ikke slipp inn personer i låste områder hvis du ikke vet om de har tilgang.
 • Normalt må du holde dører med smekklås lukket, og husk å alltid lukke dem før du går for dagen. Du må også huske å lukke alle vinduer når du forlater rommet du har brukt.
 • Hvis du har mistet studiebeviset ditt, bestiller du et nytt selv. Det er lurt å gjøre dette ganske raskt siden bestillingen deaktiverer det gamle kortet ditt.
 • Pass godt på utstyr og gjenstander som kan være attraktive å stjele. Ikke la de ligge ubevoktet i fellesarealene eller klasserommene. Utstyret kan jo også inneholde informasjon som du ikke vil miste eller at andre skal få tilgang til.
 • Når du slutter eller ikke lenger er en aktiv student, blir studiebeviset ditt deaktivert. Hvis du har lånt utstyr fra OsloMet, må du også levere dette tilbake. 

1.4. Straffbare forhold og anmeldelser

 • Du  er selv ansvarlig for å anmelde tyveri og skadeverk på dine private eiendeler, også når dette er begått på OsloMets område.
 • Alle innbrudd, tyverier og skadeverk som er gjort mot OsloMets eiendom blir anmeldt.
 • Vi ønsker å få beskjed om alle straffbare forhold som har skjedd på OsloMet sitt område. Får du vite om noe slikt, meld fra. Hvis det du skal melde ifra om inneholder sensitiv informasjon, må du ikke sende dette via e-post. Be derfor heller om et møte med en av de tilsatte som jobber med sikkerhet.

1.5. Si fra!

Hvis du har spørsmål eller vet noe som kan ha betydning for sikkerheten ved OsloMet, send en e-post. E-posten din vil bli behandlet mellom kl. 9.00 og 16.00. Husk at du ikke må sende sensitiv informasjon på e-post.

1.6. Taushetsplikt og taushetserklæring

 • Hvis du signerer taushetserklæringen, må du sette deg inn i hva dette innebærer.
 • Ansvarlige for forskningsprosjekter eller praksisperioder, skal sørge for at du signerer nødvendige taushetserklæringer, og at disse blir arkivert.
 • Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet ved OsloMet.

2 Behandling av informasjon ved OsloMet

2.1. Hva skal beskyttes?

 • Du må ha et bevisst forhold til verdien av informasjonen du behandler.
 • Du må vite om det er knyttet lovkrav til informasjonen du behandler og følge disse.
 • Du må aktivt redusere risikoen knyttet til informasjonen du behandler så mye som mulig.

2.2. Lagre og dele data

 • Du må vite hvor du lagrer informasjonen din, og at den er trygg.
 • Du må være klar over hvem du deler informasjonen med og at de er autoriserte for dette innholdet.

2.3. Deling og sosial adferd på nett

 • Etter norsk lov kan du ikke legge ut taushetsbelagt informasjon, personopplysninger uten samtykke, materiale beskyttet av opphavsrett uten tillatelse, beskyldninger som er ærekrenkende, rasistiske uttalelser, trusler eller fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.
 • Vær bevisst på når du opptrer som privatperson og når du opptrer på vegne av OsloMet. Vær samtidig klar over at de ulike rollene dine vil knyttes til deg som individ og at det i praksis kan være vanskelig å skille ulike roller både for deg selv og omgivelsene. En fremtidig arbeidsgiver skiller f.eks. ikke på deg som privatperson og student.
 • Det finnes ikke noen "indre krets" på sosiale medier. Vær svært varsom med omtale av andre studenter, lærere, interne forhold, eksterne samarbeidspartnere eller omtale av dødsfall, ulykker eller kriminelle forhold før de er allment kjent.
 • Følg allmenne normer for god folkeskikk, etterrettelighet og vitenskapelighet. Bruk for eksempel kildehenvisninger når det er relevant, og prøv å ikke skrive i affekt.
 • Hvis det har blitt publisert materiale på vegne av OsloMet, som det er ulovlig å publisere, eller som kan skade OsloMets omdømme, kontakt nettredaksjonen@oslomet.no for hjelp til å håndtere det.

2.4. Hvem eier informasjonen og resultatene?

 • Du kan ikke kopiere med deg personopplysninger eller sensitiv informasjon som er samlet inn eller produsert mens du har studert ved OsloMet, uten at det er avklart med den studieansvarlige. Du må ha inngått en skriftlig avtale med de det gjelder om hvordan du kan oppbevare, bruke og slette denne informasjonen.
 • Du kan kun bruke, tilgjengeliggjøre og distribuere materiale som er beskyttet av opphavsrett etter avtale med rettighetshaver.
 • Det er Avdeling IKT som distribuerer og installerer lisensbelagte programmer ved OsloMet.
 • Hvem som eier informasjonen du har vært med på å produsere kan enten være lovregulert, avtalt på forhånd eller vurdert ut ifra hvilke oppgaver du har hatt ved universitetet og hvilke investeringer universitetet har gjort.
 • Du kan ikke bruke OsloMets informasjon til private kommersielle formål uten at OsloMet har signert for overdragelse av rettigheter til kommersiell bruk.
 • Før du slutter og brukerkontoen din slettes, har du selv ansvaret for å ta med deg informasjonen som tilhører deg. Overfør OsloMets informasjon til riktig sted.
 • Eier av informasjonsaktiva (informasjonsverdier) ved OsloMet, skal sørge for at informasjonen behandles riktig med tanke på verdi, lovverk og avtaler.

2.5. Behandling av sensitiv informasjon

Ved OsloMet skal informasjon med høy grad av sensitivitet

 • ikke lagres på privat utstyr
 • ikke lagres ukryptert på minnepinner og eksterne harddisker
 • ikke lagres på telefoner og nettbrett
 • ikke lagres ukryptert på laptop
 • ikke behandles på datamaskiner som er knyttet til Internett, hvis det ikke er for å nå systemer som er sikret spesielt for dette
 • ikke legges ut på Internett
 • ikke sendes med ukryptert e-post

Du må slette sensitiv informasjon før lagringsmediet kastes eller utstyret ditt repareres. Du er her også underlagt taushetsplikt.

2.6. Personopplysninger og personvern

 • Du må behandle alle personopplysninger med varsomhet, mens sensitive personopplysninger følger svært restriktive regler.
 • Hvis du behandler personopplysninger i studie- eller forskningssammenheng, skal læreren eller prosjektlederen din gi deg den opplæringen du trenger.
 • Du har et selvstendig ansvar for at du behandler personopplysningene etter rutinene OsloMet har for den type opplysninger du jobber med. Hvis du lurer på noe, spør læreren eller prosjektlederen din.
 • Du må være bevisst på hvilken informasjon du legger ut om deg selv på nett og i sosiale medier. Spør om tillatelse før du legger ut informasjon om andre, noe som også gjelder bilder.
 • Bruk aldri andres identitet. Det er ulovlig uansett hvilket medium som brukes.

Oppdatere under innsyn: Utlevering til politi eller påtalemyndighet kan gis etter en rettslig kjennelse. Høgskoledirektøren kan be om å få logger utlevert i henhold til Personopplysningsforskriften §7-11.

2.7. Behandling av informasjonen i nettskytjenester

 • Du m å ikke lagre sensitiv informasjon skytjenester som for eksempel Dropbox og iCloud.
 • Du bruker eksterne skytjenester i studiene dine på personlig initiativ og ansvar.

2.8. Mobilt utstyr, apper og trådløse nett

 • Som en hovedregel kan du ikke behandle sensitiv informasjon på mobilt utstyr eller via trådløst nett.
 • Du må være forsiktig med å benytte åpne, trådløse nett. Alt du sender er enkelt å "avlytte", noe som også gjelder brukernavn og passord.
 • Du bør vurdere applikasjoner (apper) før du installerer dem, og slett de du ikke bruker. Vær bevisst på hva du gir appen tilgang til, og vær klar over at apper kan høste informasjon fra enheten din uten å spørre eller informere deg.

2.9. Bruk av e-post

 • Som student ved OsloMet har du en personlig e-postadresse, eksempel: s123456@oslomet.no. Denne skal i hovedsak brukes til studierelatert kommunikasjon.
 • Du må ikke sende sensitiv informasjon med e-post.

2.10. Masseutsende e-post

Du kan kun benytte deg av masseutsending av e-post hvis det inneholder faglig informasjon som er relevant for de du sender det til. Vi ønsker ikke at du bruker e-postlister selge eller reklamere for noe. Du kan sende ut invitasjoner til arrangementer og liknende med en e-postliste hvis arrangementet er relevant for medlemmene i listen.

2.11. Bruk av kalender

Prøv å unngå å legge inn privat eller sensitiv informasjon i kalenderen din, eller som vedlegg. Det er mange som kan lese det som ligger i kalenderen din. 

2.12. Sletting og makulering

 • Du må slette sensitiv informasjon fra utstyret ditt før det sendes til reparasjon, overlates til andre eller kastes. Det holder ikke å bruke datamaskinens vanlige slettefunksjoner, så vi anbefaler å bruke et sletteprogrammer. OsloMet-utstyret skal leveres IT-servicedesk for kassasjon eller reinstallering.
 • Hvis du leverer inn utstyr til IT-servicedesk, som inneholder intern eller sensitiv informasjon, skal du alltid krysse av på et skjema som fylles ut når du leverer inn utstyret. IT-servicedesk vet da at utstyret inneholder informasjon som de må slette på en forsvarlig måte før det sendes ut av huset. Minnekort og minnepinner som inneholder intern eller sensitiv informasjon må leveres til IT-servicedesk for destruering, dersom du ikke skal bruke de igjen.
 • Du må alltid makulere sensitive papirdokumenter i en makuleringsmaskin, eller putte de i de sorte plastbeholderne med rødt lokk og hengelås som er merket med "Norsk Gjenvinning og sikkerhetsmakulering". De er plassert ulike steder på studiestedene.
 • Når du slutter ved OsloMet, slettes e-postkontoen og informasjonen på områdene dine. Du må selv ta kopi hvis du vil beholde noe av det som er ditt.

2.13. Utskrift og papirdokumenter

 • Du  må ikke kaste papir med sensitiv informasjon i søppelbøtter.
 • Ta utskrift av sensitiv informasjon kun hvis det er nødvendig, og hent utskriften med en gang. 

2.14. Svindel og misbruk av informasjon

Vær bevisst på hvilken informasjon du har som kan misbrukes av andre. Vær skeptisk og bevisst på de ulike måtene å bli lurt på (for eksempel phishing, sosial manipulering, ID-tyveri, ondsinnet programvare).

2.15. Bruk av OsloMets IT-systemer og datanett

 • IT-systemene til OsloMet skal i hovedsak brukes til studier, undervisning, forskning, eller studierelatert organisasjonsarbeid.
 • Du kan ikke bruke IT-systemene på en måte som generer utgifter for universitett, hvis det ikke er skriftlig avtalt på forhånd.
 • Du må lese e-posten din for å få med deg viktige beskjeder. Vi forventer at du holder seg orientert om hva som skjer på Studentweb og Canvas.

2.16. Brukernavn og passord

 • Du må aldri oppgi passordet ditt til noen, og ikke logg deg på OsloMets systemer med andres passord.
 • Hvis noen vet passordet ditt, må du skiftes det.
 • Passordet du bruker ved OsloMet, må helst ikke brukes andre steder, f.eks. på Facebook eller Gmail.
 • Lag deg et passord som er lett å huske, men vanskelig å gjette.
 • Lås alltid maskinen, eller logg deg av når du forlater maskinen i et lokale hvor andre har tilgang.

2.17. Fjerntilgang til OsloMets systemer

 • Du kan kun få fjerntilgang til OsloMets systemer gjennom sikkerhetsløsningene til IT-servicedesk.
 • Du må bruke fjerntilgangen fra tiltrodde maskiner (utstyr som OsloMet eier eller personlig utstyr som det kun er du som disponerer og har kontroll på), og ikke fra tilfeldig maskiner på internettkaféer, hotellobbyer og liknende.
 • Ikke forlat maskinen din ulåst når du er pålogget, og logg deg av når du ikke er aktiv.
 • Utstyr som OsloMet eier kan ikke brukes av andre enn deg.
 • Prøv å unngå at andre får innsyn til skjermen din.

2.18. Tilkobling med privat utstyr fra OsloMets lokaler

Tilknytning til nettet:

Som hovedregel skal du knytte deg til det trådløse nettverket Eduroam. I undervisningsrom er det også tilgjengelige nettverkskabler som du kan bruke for å koble opp ditt private utstyr. I andre rom er det derimot ikke tillatt å koble til privat utstyr på det kablete nettverket.

Dersom du trenger en kabeltilknytning til spesielle situasjoner, kontakt itservicedesk@oslomet.no

Installasjoner i nettet:

Du kan ikke sette opp egne installasjoner i nettet på eget initiativ (f.eks. å sette opp egne servere eller trådløs basestasjon). IT-avdelingen vil bli varslet automatisk ved unormal bruk av nettverket. Hvis du trenger ekstra tjenester i nettet, send forespørsel til itservicedesk@oslomet.no

Krav til privat utstyr:

Du har ansvar for at det private utstyret ditt er oppdatert med siste sikkerhetsoppdateringer og antivirusprogramvare. Laptoper må også ha en aktivert brannmur. Når du er på OsloMet må du slå av fildelingsprogrammer som BitTorrent, men du kan få en dispensasjon ved å spørre IT-servicedesk: itservicedesk@oslomet.no

IP-adresse:

Bruk IP-adressen som du automatisk blir tildelt fra OsloMet. Bruk standardinnstillingen og ikke sett fast IP-adresse.