Lagring | IT og brukerstøtte - Student

Lagring

Lagring

Benytt OneDrive til lagring mens du studerer. Som student ved OsloMet har du gratis tilgang til Office 365 og lagring opp til 1 TB i OneDrive. Gjør deg kjent med hvilke regler som gjelder for lagring ved OsloMet.

OneDrive

Alle studenter ved OsloMet har tilgang til 1TB gratis lagringsplass i Microsoft 365 og OneDrive. For å få tilgang:

 1. Gå til https://login.microsoftonline.com

 2. Logg inn med ditt OsloMet-brukernavn, eks. s123456 og OsloMet-passord.
 3. Godkjenn innloggingen med Microsoft Authenticator-appen. Hvis du har behov for å aktivere eller nullstille tofaktorautentisering finner du informasjon om dette på student.oslomet.no/tofaktorautentisering.
 4. Klikk på menysymbolet øverst til venstre. Velg OneDrive.
 5. Sett deg inn i hva du kan lagre i OneDrive og i andre tjenester i lagringsguide (ansatt.oslomet.no).
 • Lagring på utstyr og i skytjenester

  Lagring av filer og dokuementer krever at du tar hensyn til innhold. Studieoppgaver kan eksempelvis inneholde materiale som må skjermes. Du kan lære mer om lagring i OneDrive og andre systemer ved OsloMet ved å sette deg inn i lagringsguiden (ansatt.oslomet.no)

  Er du i tvil om hvor og hvordan du skal lagre kan du kontakte itservicedesk@oslomet.no.

 • Hva kan lagres i OneDrive?

  Du kan lagre de aller fleste skolerelaterte filene og dokumentene dine i OneDrive, men ikke fortrolige og sensitive data. Finn ut mer i – OsloMets lagringsguide (ansatt.oslomet.no).

 • Fullført studier eller sluttet ved OsloMet?

  Husk å laste ned dine filer fra din Office 365-studentkonto ved OsloMet før du slutter.

  Brukerkontoen din blir stengt 30 dager etter du har avsluttet dine studier.

  Du kan også videreføre din Office 365-konto i et eget abonnement (microsoft.com).

 • Arbeidsområde på OsloMets PC-er

  Som student har du et midlertidig arbeidsområde i mappen "Documents" på alle OsloMets Windows-maskiner. Her kan du lagre inntil 3GB. Arbeidsområdet gjør at du kan arbeide effektivt med dokumenter, filer osv. i undervisningssammenheng underveis i semesteret. 

  • Tilgangen til arbeidsområdet blir borte den dagen du slutter som student på OsloMet. OsloMet garanterer ikke for backup av materiale som lagres i Documents-mappen. 

  • Langtidslagring og backup av filer og dokumenter skal skje i OneDrive. Du må selv flytte filer du ønsker å langtidslagre til OneDrive. 

  • Benytt nettleserversjonen av OneDrive når du skal langtidslagre dokumenter. 

  • OneDrive sync er ikke tilgjengelig på OsloMets PC-er. 

 • Backup?

  Forsøk alltid å gjenopprette data du har slettet fra søppelkassen i systemet. Filer ligger i søppelkassen i 90 dager etter at du har slettet dem.

  Slik gjenoppretter du feilslettet data i Microsoft Office 365 (microsoft.com).

  OsloMet tar i tillegg 90 dagers backup på data som slettes i Microsoft Office 365 (Teams, Outlook, OneDrive m.m.). Backuptid fra andre systemer kan variere.

  Husk at du mister tilgangen til kontoen din 30 dager etter at du har avsluttet studiene dine.

  Kontakt itservicedesk@oslomet.no om du har behov for hjelp.

 • Kryptere data

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk

Problemer med IT? Spør oss!

Telefon :
67 23 55 55
E-post :
Sted/Adresse :
P48 (1. etasje)
Tidspunkt/Åpningstid :
Hverdager 08-18:30 (fredag til 15:00)
Campus Kjeller:
Hverdager 09-16:00 (fredag til 15:00)