Droppe til innhold

Oppmelding og avmelding

Slik melder du deg opp til, og av ordinær eksamen, ny og utsatt eksamen, og andre og tredje eksamensforsøk.
 • eksternlenke

  Oppmeldingene dine finner du i Studentweb

 • informasjon

  For spørsmål om oppmelding, kontakt infosenteret ved ditt fakultet. 

 • regel

  Du må selv melde deg opp til ny/utsatt eksamen

Oppmelding til ordinær eksamen og valgfrie emner

 • Du blir automatisk oppmeldt til ordinære eksamener.
 • Oppmeldingen skjer normalt når du semesterregistrerer deg i Studentweb.
 • Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen gjeldende frister for å bli meldt opp til eksamen.
 • Du må selv melde deg opp til valgfrie emner i Studentweb, normalt samtidig som du semesterregistrerer deg.

Oppmelding til eksamen utenom ordinært studieløp

Ny eller utsatt eksamen

 • Hvis du har gyldig fravær eller stryker ved ordinær eksamen har du rett til en ny eller utsatt eksamen. Den kan arrangeres senere samme semester eller tidlig i påfølgende semester.
 • Hvis du ikke møter opp, leverer blankt, trekker deg fra ordinær eksamen, må du vente til neste gang ordinær eksamen arrangeres.
 • Dersom du avlegger den samme eksamen flere ganger, er det den beste karakteren du får som blir stående.
 • Du har ikke rett til mer enn tre forsøk på samme eksamen, og normalt bare to muligheter til å ta samme eksamen per studieår. Hvis det finnes unntak for ditt studium vil det stå i eksamensreglementet for ditt fakultet (se nederst på denne siden)
 • Ønsker du å forbedre en karakter, må du vente til neste gang ordinær eksamen arrangeres og du må melde deg opp selv.

Frister for oppmelding til eksamen utenom ordinært studieløp

 • Eksamener i august: 1. juli.
 • Ellers i året: 1 måned før eksamen.

Hvordan melder jeg meg opp?

Du må selv melde deg opp til eksamen innen gjeldende frister. Dette gjelder uansett om årsaken er gyldig fravær, ikke bestått eksamen, manglende oppmøte eller hvis du vil forbedre resultatene dine.

Oppmelding skjer via Studentweb.

Veiviser for oppmelding til ny/utsatt (Kont-eksamen)

Fjerde eksamensforsøk

Hvis du etter tre forsøk fortsatt ikke har bestått eksamen, kan du søke om et fjerde og siste eksamensforsøk. Slike søknader innvilges kun i spesielle tilfeller.

Les om søknadsprosess og kriterier i eksamensregelverk for ditt fakultet.

Melde deg av ordinær eksamen

 • Du kan melde deg av ordinær eksamen hvis det ikke bryter med bestemmelsene for studieprogresjonen din. Progresjonsbestemmelsene finner du i programplanen til ditt studium.
 • Hvis du melder deg av en eksamen kan du tidligst ta den på nytt neste gang ordinær eksamen blir arrangert.
 • Husk at det ikke er sikkert at samme eksamen blir arrangert om igjen, siden emne- og programplaner jevnlig blir revidert.

Melde deg av eksamen utenom ordinært studieløp

Du kan melde deg av eksamener utenom ordinært studieløp.

 • Fristen for avmelding til eksamen er 14 dager før den aktuelle eksamensdatoen.
 • Du melder deg av i Studentweb.
 • Hvis du melder deg av en eksamen kan du tidligst ta den på nytt neste gang ordinær eksamen blir arrangert.

Regler for å kunne ta eksamen

 • Du må ha betalt semesteravgiften for det semesteret du har tenkt å ta eksamen.
 • Det kan også være at du må ha godkjente arbeidskrav, gjennomført praksis eller lignende før du kan ta eksamen. Dette finner du mer informasjon om på emnesidene i programplanen for ditt studium.

Reglene for opp- og avmelding er fastsatt i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet, kapittel 5, § 6-6 til 6-8, og § 7-2 (Lovdata.no).

Generelt regelverk om eksamen.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontroret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet