Privatist ved Fakultet for helsevitenskap - Student

Statisk artikkel

Privatisteksamen ved Fakultet for helsevitenskap

Her finner du informasjon om privatisteksamen ved Fakultet for helsevitenskap.

Det er bare mulig å avlegge eksamener som privatist i fag og emner der det ikke er krav om å gjennomføre arbeidskrav, lab/ferdighetstrening eller praksis på nytt. Det betyr at det ikke er mulig å forbedre karakter på bacheloroppgaven. Du finner eventuelle krav i programplanen for det enkelte studium.

Merk: Alle våre bachelorprogrammer fornyes jevnlig. I 2020 har det vært en større programplanrevisjon, og det vil ikke være mulig å forbedre karakterer på emner i utgåtte planer.

OBS: Du må dokumentere at du har godkjent de arbeidskravene som kreves for å kunne gå opp til eksamen. Har du ikke godkjent arbeidskrav fra før, enten fra tidligere studier ved OsloMet eller fra en annen utdanning, har du ikke rett til å gå opp til eksamen. Som privatist kan du delta i åpne forelesninger, men du har ikke mulighet til å delta på seminarer, ferdighetstrening eller lignende.

 • Søknadsfrist og søknadsskjema

  Søknadsfrist

  Fristen for å søke om status som privatist er 15. august for eksamener fra 15. september til 31. januar, og 15. desember for eksamener fra 1. februar til 14. september. Søknaden blir behandlet etter at fristen er utløpt.

  Søknadsskjema

  Utfylt søknadsskjema privatiststatus, bokmål (PDF) eller søknadsskjema privatiststatus, nynorsk (PDF) med vedlegg sendes/leveres til:

  OsloMet – storbyuniversitetet
  Fakultet for helsevitenskap
  Postboks 4 St. Olavs plass
  0130 Oslo

  Skjemaet kan også leveres til Infosenteret ved Fakultet for helsevitenskap i Pilestredet 32 eller på Servicetorget på Kjeller.

  Når søknaden er behandlet, får du skriftlig svar.

 • Avgifter og betalingsfrist

  Avgifter

  • Eksamensavgiften for privatister er på 3000 kroner per eksamen (0-30 studiepoeng). Dette beløpet gir også rett til én ny eller utsatt eksamen hvis du stryker eller har gyldig fravær.

  • Semesteravgiften til SiO kommer i tillegg, dersom du ikke kan dokumentere at studentsamskipnads-avgift (SiO) er betalt ved en annen utdanningsinstitusjon innen søknadsfristen.

  Betalingsfrist

  Når du har fått innvilget status som privatist får du tilsendt betalingsinformasjon om eksamensavgift og semesteravgift. Du må betale innen angitt frist - senest én måned før eksamen - for at privatiststatusen skal være gyldig. Innbetalt eksamens- og semesteravgift refunderes ikke.

 • Oppmelding til eksamen hvis du har fått status som privatist

  Hvis du innvilges privatiststatus, blir du meldt opp til eksamen av saksbehandler. Du kan sjekke dette på Studentweb. Du må følge med på Studentweb for å se sted og tid for eksamen.

 • Kontakt

  Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Fakultet for helsevitenskap (HV) (oslomet.no) dersom du lurer på om det mulig å fremstille seg som privatist i det faget du er interessert i.