Masteroppgaveinnlevering ved fakultet for helsefag | Eksamen | | HV - Student

Masteroppgaveinnlevering ved Fakultet for helsevitenskap

Masteroppgaveinnlevering ved Fakultet for helsevitenskap

Skal du levere masteroppgave ved Fakultet for helsevitenskap, finner du informasjon på denne siden.

Forsidemal

Innlevering

Masteroppgaven leveres som en PDF-fil som skal inneholde hele masteroppgaven inkludert forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og alle vedlegg. Innen innleveringsfristen skal du også registrere tittelen på masteroppgaven på studentweb.

Filnavn

Filen med masteroppgaven skal navnes slik: 

 • EMNEKODE_semester_kandidatnummer

Som et eksempel har vi en student Kari Hansen med kandidatnummer 102 som skal levere masteroppgaven på master i rehabilitering ny ordning MRHAB5900 vårsemesteret 2019. Hun skal da lagre filen med følgende navn:

 • MRHAB5900_V19_102

Hvis Kari skriver oppgave med Per Olsen, som har kandidatnummer 113, skal filnavnet være slik:

 • MRHAB5900_V19_102_113

Om metadata, lisensavtale og klausulering

Når du leverer masteroppgaven, skal du først svare på noen spørsmål om tittel, emneord, skrive inn et kort sammendrag (ca. 1/2 side eller ca. 300 ord) samt svare på spørsmål om klausulering og lisensavtale.

På nettsiden om personopplysninger og personvern kan du lese mer behandling av personopplysninger i masteroppgaver. Rådfør deg også med veilederen din om dette.

Disse spørsmålene skal du besvare innen innleveringsfristen:

Titler

Alle masteroppgaver skal ha en hovedtittel. Masteroppgaver som består av flere artikler skal ha en hovedtittel som dekker innholdet i alle artiklene. Masteroppgaver som er skrevet på norsk skal også ha en engelsk tittel som kommer på Transcript of Records som sendes ut sammen med vitnemålet. Masteroppgaver som er skrevet på engelsk, trenger ikke tittel på norsk. Da oppgis kun tittel på engelsk (originalspråket).

Kommisjon/sensorer

Masteroppgaven sensureres av en intern og en ekstern sensor. Faglig ansvarlig for masterstudiet foreslår sensorer som skal godkjennes av dekan. Veileder er ikke intern sensor.

Sensur

 • I henhold til gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (Lovdata.no) skal sensur av masteroppgaven foreligge innen seks uker etter innleveringen.
 • Sensuren for det skriftlige arbeidet offentliggjøres på studentweb til fastsatt frist. 
 • På masterstudier med muntlig høring gis det en midlertidig karakter på det skriftlige arbeidet. Endelig karakter settes etter at muntlig er gjennomført. 
 • I henhold til gjeldende Forskrift om studier og eksamen kan du dersom du er uheldig og får karakteren F, kun levere en ny eller omarbeidet masteroppgave én gang. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram dersom du tidligere har fått vurdert en masteroppgave med bestått resultat.

Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse

Muntlig eksamen

 • Ikke alle masterstudium krever muntlig høring. Se i programplanen for ditt studium. 
 • Etter at sensuren på den skriftlige oppgaven foreligger, gjennomføres det en muntlig høring av kandidater som har bestått. 
 • Det forventes at kandidaten kan problematisere og diskutere sin oppgave muntlig, ikke minst i lys av litteraturvalg.
 • Det beregnes ca. én time per kandidat.
 • Den muntlige høringen kan føre til endring av karakter på masteroppgaven.
 • Hvis studenten får karakteren F (ikke bestått) etter muntlig eksamen, må hun/han fremstille seg på nytt både til den skriftlige og den muntlige eksamensdelen.