Frist for innlevering av masteroppgave ved Fakultet for helsevitenskap - Student

Frist for oppmelding og innlevering av masteroppgave ved Fakultet for helsevitenskap

Frist for oppmelding og innlevering av masteroppgave ved Fakultet for helsevitenskap

Her er en oversikt over hvilke frister som gjelder ved de ulike masterprogrammene ved Fakultet for helsevitenskap (HV).

Innlevering av masteroppgaven skjer til oppsatte frister og i samråd med veileder. Om datoen faller på en helg eller helligdag, vil innleveringsfristen forskyves til nærmeste virkedag. 

 • Oppmelding skjer i Studentweb.
 • Bruk kodene Vår, Vår 2, Høst eller Høst 2 for å velge dato i Studentweb.
 • Master i helsevitenskap (alle spesialiseringer)

  Masteroppgave med muntlig høring (omfang 50 studiepoeng)

  • Vår: Oppmeldingsfrist: 15. april, med innlevering 15. mai
  • Høst: Oppmeldingsfrist: 15. oktober, med innlevering 15. november
  • Avmeldingsfrist er 2 uker før innlevering

  Masteroppgave (omfang 30 studiepoeng)

  • Vår: Oppmeldingsfrist: 15. april, med innlevering 15. mai
  • Høst: Oppmeldingsfrist: 15. oktober, med innlevering 15. november
  • Avmeldingsfrist er 2 uker før innlevering
 • Master i anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, psykisk helsearbeid og sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling

  • Vår: Oppmeldingsfrist: 15. januar, med innlevering 15. februar 
  • Vår 2: Oppmeldingsfrist: 15. april, med innlevering 15. mai
  • Høst: Oppmeldingsfrist: 15. august, med innlevering 15. september
  • Høst 2: Oppmeldingsfrist: 15. oktober, med innlevering 15. november
  • Avmeldingsfrist er 2 uker før innlevering
 • Master i biomedisin, ergoterapi, fysioterapi og rehabilitering og habilitering

  • Vår: Oppmeldingsfrist: 15. mars, med innlevering 15. mai
  • Høst: Oppmeldingsfrist: 15. september, med innlevering 15. november
  • Avmeldingsfrist er 4 uker før innlevering
 • Master i atferdsvitenskap

  • Vår: Oppmeldingsfrist: 15. mai, med innlevering 15. juni
  • Høst: Oppmeldingsfrist: 15. oktober, med innlevering 15. november
  • Avmeldingsfrist er 2 uker før innlevering
 • Master i jordmorfag

  • Høst: Oppmeldingsfrist: 15. september, med innlevering 24. oktober.
  • Avmeldingsfrist er 2 uker før innlevering.